Eurosocialisti skúmali na Slovensku menšinové práva

Krátka správa

„Veľmi jasne sme povedali, že vyjadrenia šéfa Slovenskej národnej strany Jána Slotu neprispievajú k atmosfére zmierenia a dialógu. Nezodpovedajú európskym štandardom verejnej diskusie. Takéto výroky môžu viesť k obavám maďarskej menšiny, že ich práva sú ohrozné alebo, že budú v obmedzené“, uviedli vo svojom vyhlásení európsky socialisti.

O budúcom vývoji práv menšín nemôžu rozhodovať extrémisti, ale demokratické sily. Extrémisti nemôžu dominovať diskusii o vzťahoch, či už medzi Slovákmi  a Maďarmi na Slovensku alebo o vzťahoch medzi krajinami, pokračuje komentár.

K takýmto záverom dospela šesťčlenná delegácia zo Skupiny európskych socialistov z Európskeho parlamentu. Na Slovensku dnes skúmala postavenie a práva menšín, najmä Rómov a Maďarov.

Hannes Swoboda, ktorý stál na čele delegácie sa spolu s jej členmi stretol v Bratislave a na južnom Slovensku s ministrom školstva Jánom Mikolajom, zástupcami ministerstva kultúry, so šéfom SMK Pálom Csákym, členmi občianskej spoločnosti, najmä z prostredia maďarskej menšiny a s predstaviteľmi rómskej komunity.

Hannes Swoboda a Jan Marinus Wiersma konštatovali, že pokrok je zrejmý najmä pokiaľ ide o rómsku komunitu. Nedostatky stále vidia v ich sociálnej a ekonomickej situácii. „Pokiaľ ide o maďarskú menšinu, stále zostávajú niektoré otázky, predovšetkým v súvislosti s používaním maďarského jazyka na školách a univerzitách.“