Flašíková-Beňová sa stretla s predsedom EP

Krátka správa

Na základe žiadosti poslankyne EP Moniky Flašíkovej-Beňovej (PES) sa včera (25. septembra 2007) uskutočnilo stretnutie europoslankyne s predsedom EP Hansom-Gertom Pötteringom. Monika Flašíková-Beňová informovala predsedu EP o situácii v slovensko-maďarských vzťahoch najmä po prijatí Uznesenia NR SR o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne na Slovensku. Oboznámila ho so znením uznesenia a výkladom jeho jednotlivých častí.

Prijatie uznesenia zároveň odôvodnila znovu otvorením tejto, pre Slovensko aj Maďarsko citlivej témy, obnovením aktivít niektorých predstaviteľov SMK, najmä ich avizovaným návrhom na odškodnenie osôb dotknutých dekrétmi prezidenta republiky Beneša. Informovala tiež prezidenta EP o väčšinovej podpore koaličných i opozičných strán a hnutí, ktorú predmetné uznesenie v pléne NR SR získalo.

Krátko sa dotkla aj listu, ktorý predsedovi Výboru EP pre občianske práva a slobody zaslal predseda SMK Pál Csáky. Vysvetlila predsedovi EP situáciu a vzťahy medzi príslušníkmi národnostných menšín a medzi väčšinovým obyvateľstvom, ktoré považuje za dobré. Oboznámila ho so všetkými možnosťami, ktoré príslušníci menšín, špeciálne maďarskej menšiny majú, vrátane prístupu ku vzdelaniu na všetkých stupňoch v maďarskom jazyku. List P. Csákyho označila za neetický a nepravdivý, vyvolávajúci prehlbovanie politického napätia medzi SR a MR.

Obaja sa zhodli na tom, že EÚ sa má pozerať do budúcnosti a vytvárať priestor pre spoločné pozitívne témy a nemá byť priestorom na eskaláciu napätia.

Napriek tomu však existuje tlak najmä zo strany ľudovcov (EPP-ED/EĽS-ED), aby sa téma dostala na októbrové plenárne zasadnutie EP. Europoslanec za SMK Árpád Duka-Zólyomi (EPP-ED/EĽS-ED) pre Hospodárske noviny povedal, že tému dekrétov nechcú v pléne otvoriť len ľudovci, ale aj Aliancia liberálov. “Mohlo by sa to dostať na októbrové plénum, ale nie je ešte isté, či to bude mať dostatočnú podporu.” Ďalšia slovenská poslankyňa za EPP-ED Anna Záborská si nemyslí, že téma patrí do Európskeho parlamentu.