Füle vyčítal Bosne slabý pokrok

„Stále neexistuje politická dohoda o implementácii rozhodnutia v prípade Sejdič a Finci. Taktiež nebol predložený model mechanizmu koordinácie všetkých úrovní vládnutia v európskych záležitostiach. úrovní štátnej správy vo veciach EU nebol predložený. Je zrejmé, že toto oddiali integráciu krajiny do EÚ,“ konštatuje eurokomisár Štefan Füle v správe pre Komisiu.  

Prípad Sejdič a Finci, ktorým sa zaoberal Európsky súd pre ľudské práva odhalil, že podľa bosnianskej ústavy a volebného zákona nemajú Rómovia a Židia právo kandidovať v prezidentských a parlamentných voľbách. Táto diskriminácia je postavená len etnickom základe.

Eurokomisár tvrdí, že „je nevyhnutné implementovať rozsudok v prípade Sejdič a Finci, aby sa odstránila diskriminácia menšín.“ Dovtedy si nebude môcť krajina podať kredibilnú prihlášku o členstvo v EÚ, myslí si Füle.

Krajina sa o podanie prihlášky usilovala už pred rokom, ale Komisia ju od tohto kroku kvôli jej ústave odradila. Bosna tak v prístupovom procese čoraz viac zaostáva za svojimi balkánskymi susedmi.

Po vojne v rokoch 1992 až 1995 sa Bosna rozdelila na dva autonómne regióny na čele so slabou centrálnou vládou. Moslimskí Bosniaci a Chorváti obývajú Federáciu a Srbi Republiku Srbskú.

Slovenský europoslanec a spravodajca pre západný Balkán Eduard Kukan nedávno na otázku EurActiv.com, či je Bosna schopná prežiť v súčasnej konštelácii, odpovedal, že takáto otázka je na mieste. „Nie je veľa optimistických signálov, že to bude možné,“ povedal.

„Nemyslím si, že bez ďalekosiahlych reforiem môžeme očakávať rýchlejšie približovanie krajiny k EÚ. Dnes jasne zaostávajú za inými krajinami regiónu,“ dodáva Kukan.

Füle však zopakoval, že Komisia nevidí žiadnu prekážku v prístupovom proces Bosny a Hercegoviny ako krajiny s decentralizovaným systémom.

„Jedinou podmienkou je dôveryhodná a efektívna koordinácia všetkých úrovní spravovania podľa ich ústavných kompetencií. Dosiahnutie tohto cieľa je úlohou pre vaše inšititúcie a lídrov politických strán," povedal komisár v Sarajeve.

Dôsledkom nedostatku koordinácie a nejasného rozdelenia zodpovednosti je podľa Füleho napríklad zákaz dovozu živočíšnych poľnohospodárskych produktov na územie EÚ.