Fórum občana o eurovoľbách

Účastníci, predovšetkým študenti stredných a vysokých škôl z Banskej Bystrice mali možnosť diskutovať s prítomnými poslancami Európskeho parlamentu – Irenou Belohorskou (HZDS-ĽS), Annnou Záborskou (EĽS-ED, KDH) a Vladimírom Maňkom (PES, SMER-SD).

Diskusia sa konala v priestoroch auly Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. Podujatie otvárali prodekan fakulty prof. Ján Koper, vystúpili tiež Ján Chorvát, prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB a primátor Banskej Bystrice Ivan Saktor.

Poslanci so študetami diskutovali o voľbách a svojej práci. Irena Belohorská hovorila o Konferencii predsedov politických skupín EP, spolupráci europoslancov za Slovensko a o najvýznamnejších veciach, ktoré sa podarilo presadiť v prospech Slovenska. Ako povedala, za svoju najväčšiu výzvu v nasledujúcom období považuje presadzovanie práv občanov Slovenska a všetkých nových členských krajín v oblasti zdravotníctva. V diskusii opätovne obhajovla prijatie Lisabonskej zmluvy. „Okrem toho, že sa zvýšia právomoci národných parlamentov, táto zmluva tiež posilňuje právomoci Európskeho parlamentu“.

Vo vystúpeniach rezonovala potreba mobilzácie voličov k voľbám. “Ľudia si neuvedomujú dôležitosť tejto možnosti natoľko, aby si volili zástupcov, ktorí ich budú reprezentovať“, povedala na margo voličského nezáujmu Anna Záborská. „Hľadanie riešenia krízy zastupiteľskej demokracie si vyžaduje globálne riešenia. Je teda potrebná nielen vôľa občanov, ale aj zastupiteľov“, komentovala situáciu Adriana Mikulčíková, odborná asistentka na FPVaMV.

Záborská odpovedala na otázky študentov týkajúce sa porušovania práv žien, téme ktorej sa venuje z pozície predsedníčky výboru pre práva žien a rovnosť šancí EP. Hovorila tiež o subsidiarite vo vzťahoch Slovenska a Európskej únie.

Vladimír Maňka reagoval na kritiku nedostatočnej informovanosti o práci europoslancov, hovoril o finančnej kríze. V tejto súvislosti zdôraznil potrebu boja proti daňovm rajom.

Všetci traja europoslanci sa zhodli v tom, že vžtahy medzi poslancami EP sú dobré a ocenili solidaritu, ktorá vládne v Európskom parlamente, čo bolo podľa nich citeľné napríklad pri odsúhlasení finančnej pomoci po víchrici v Tatrách.  


Článok bol pripravený v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku