„Holodomor“ bol podľa Parlamentu zločin proti ľudskosti

Podľa uznesenia Európskeho parlamentu, ktoré iniciovala politická skupina EPP-ED bol ukrajinský hladomor „cynicky a kruto naplánovaný Stalinovým režimom, s cieľom pretlačiť politiku poľnohospodárskej kolektivizácie v Sovietskeho zväzu proti vôli rurálnej populácie na Ukrajine.“ Poslanci veria, že pripomínanie zločinov proti ľudskosti zabráni podobným zločinom v budúcnosti.

Slovo genocída, ako sa podľa niektrých historikov dajú tieto udalosti označiť, z pôvodného textu na žiadosť socialistickej skupiny vypadlo. Podľa Zity Pleštinskej, jednej zo spoluautoriek uznesenia, je teraz je rad na historikoch, aby na základe faktov pokiaľ žijú ešte pamätníci, ukončili mlčanie a zatajovanie skutočností.

„Som nesmierne dojatá, že moje meno sa spolu s menami mojich  kolegov v mene skupiny EPP-ED a menami kolegov z iných politických skupín nachádza v záhlaví uznesenia, ktorým potvrdzujeme, že európska integrácia je založená na pripravenosti vyrovnať sa s tragickými dejinami 20. storočia,“ vyjadrila sa poslankyňa.

„Môj otec Štefan Kányai, ktorý strávil v ruských gulagoch na Urale, v Karagande a Džezkazgane, viac ako deväť neuveriteľne hrozných rokov mi často vravieval: „Ešte žijú svedkovia, ktorí videli a pamätajú Stalinove genocídy, výboje masových vrahov bez zábran. Stalinov režim vytrhol z veľkej knihy aj Európskej histórie veľa stránok, preto vašou povinnosťou je otvoriť archívy v bývalom Sovietskom zväze a naspäť vrátiť  tieto chýbajúce stránky dejín. Pamiatka obetí je svätá, preto  musíte konať!“, povedala Zita Pleštinská v pléne Európskeho parlamentu.  

Ukrajinský hladomor uznali za genocídu viaceré krajiny sveta vrátane Spojených štátov, Talianska, Belgicka, Poľska, pobaltských krajín a Španielska.