Hudacký: Ciele v obnoviteľných zdrojoch ohrozené

Pozadie

V Európskej únii sa teraz venuje pozornosť tzv. druhej revidovanej energetickej stratégii. Centrálna podpora, niekoľko desiatok miliónov eur, má smerovať do šiestich infraštruktúrnych projektov:

  • do južného plynárenského koridoru,
  • diverzifikácie využívania skvapalneného plynu,
  • prepojenia elektrických sietí s pobaltským regiónom,
  • stredomorského energetického okruhu,
  • severo-južného prepojenia plynovodov,
  • elektrických sietí v strednej a východnej Európe a severomorskej a severozápadnej pobrežnej elektrickej siete.

Otázky

Diskusia sa vedie o tom, aké zdroje sa na tento balíček použijú, povedal na diskusnom fóre poslanec Európskeho parlamentu Ján Hudacký, člen Výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku. Každá krajina má svoje predstavy, ako riešť svoje hlavné problémy, hoci tie často súvisia s celoeurópskymi. Z hľadiska jednotlivých krajín, vrátane Slovenska, bude veľa závisieť na tom, ako sa rozdelia vyčlenené zdroje medzi jednotlivé infraštruktúrne projekty.

"V súčasnosti na pôde EÚ jej členovia dávajú návrhy na alokáciu tohto balíka zdrojov. Každý lobuje za svoj región, aj Slovensko, a uvidíme, aký bude kompromis a koľko prostriedkov z EÚ dostaneme na projekty," uviedol pre TASR europoslanec Ján Hudacký. O projektoch sa bude hlasovať v marci v Európskom parlamente.

Popri energetickej bezpečnosti Slovenska a diverzifikácii zdrojov sa diskutujúci  na fóre zaujímali o znižovanie energetickej náročnosti, redukciu emisií skleníkových plynov a zvyšovanie využívania obnoviteľných zdrojov. Hudacký pripomenul, že záväzok Slovenska zvýšiť do roku 2020 výrobu energií z obnoviteľných zdrojov na 14 percent je veľmi odvážny. Česko si dalo nižší záväzok – 12 percent – a je v tejto oblasti oveľa aktívnejšie.

Na Slovensku podľa neho vznikajú len informačné materiály a implementácia je veľmi slabá a preto je naplnenie cieľa ohrozené. V oblasti biomasy, kde je najviac rezerv na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, poslanec uprednostňuje využívanie odpadov spracovaných napríklad na drevnú štiepku a nabáda na opatrnosť pri cielenom pestovaní energetických rastlín.

Prítomní diskutujúci sa zaujímali o finančnú podporu konkrétnych projektov zo štrukturálnych fondov EÚ. Kritizovali ich nedostupnosť pre menších žiadateľov, napríklad pre obce. Hudacký potvrdil, že obce na východnom Slovenku majú tiež problém dostať sa k zdrojom. Pripustil, že tento problém sa bude musieť riešiť.

Riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Róbert Hajšel ocenil diskusiu o energetickej bezpečnosti, pretože Slovensko je od dovozov energetických nosičov dvojnásobne viac závislé ako celá Európska únia. Preto Slovensko ako jej člen pozorne vníma všetky kroky, ktoré koná Brusel pri rokovaniach so strategickými partnermi, najmä s Ruskom.

Podujatie – prvé tohtoročné diskusné fórum v rámci série podujatí zameraných na využitie kreativity a inovácií v politikách Európskej únie – bolo venované Európskej energetickej bezpečnosti. Organizovala ho Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied. Fórum sa uskutočnilo v bratislavskom Európskom informačnom centre za účasti dvoch desiatok záujemcov z vedeckých, pedagogických a občianskych kruhov. Ďalšie diskusné kluby v rámci podujatí na využitie kreativity a inovácií v politikách Európskej únie budú zamerané na regionálnu politiku, spoločnú poľnohospodársku politiku a ďalšie oblasti.