Hudacký: Prípad SPP je argumentom za európsky regulačný úrad

Pozadie

Vláda SR opakovane zahraničným majiteľom Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. (SPP), signalizovala, že má so zvyšovaním cien plynu pre domácnosti, tak ako ich navrhol manažment spoločnosti, problém. Premiér Róbert Fico vyzval v septembri oboch investorov, aby 49 % akcií SPP predali späť štátu. To nemecký aj francúzsky investor odmietol.

Zmluva, ktoru sa privatizovalo 49 % akcií SPP, dala v predstavenstve spoločnosti väčšinu zahraničným investorom, európskym energetickým gigantom Gaz de France a E. ON Ruhrgas. Podľa dnes platného zákona potrebuje žiadosť o zvýšenie cien plynu pre domácnosti, ktorá sa podáva na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), súhlas nadpolovičnej väčšiny predstavenstva spoločnosti.

Novela zákona o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností, presúva právo rozhodovať o podávaní návrhov na zvýšenie cien na Valné zhormaždenie spoločnosti. V tom má štát v prípade SPP väčšinu 51%. Kedže na rozhodovanie vo valnom zhromaždení treba 52 % väčšinu, zahraniční investori stratili efektívnu kontrolu nad podávaním návrhov na zvýšenie cien.

Zmena zákona sa však nebude týkať len SPP ale aj iných obchodných spoločností, ktoré musia podľa zákona podávať cenové návrhy, napríklad vodárenské spoločnosti.

Otázky

Europoslanec Ján Hudacký (EPP-ED), ktorý je členom výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) považuje tento krok za „neštandardný prostriedok, ktorý obmedzuje podnikateľské subjekty, podliehajúce regulácií, v operatívnom riadení svojich aktivít, a tým významne znižuje ich predpoklady pre ďalší rozvoj a konkurencieschopnosť“.

Spoločnosť Gaz de France, jeden z investorov, pre agentúru ČTK uviedla, že „bude analyzovať posledné reštriktívne kroky slovenskej vlády a ponecháva si možnosť prijať nevyhnutné opatrenia na ochranu svojich práv“. Hovorkyňa GdF Armelle Dillar pre agentúru SITA doplnila, že vládny návrh zákona je obmedzením ich manažérskych práv v SPP. „Ešte raz žiadame Slovensko na rešpektovanie uzavretých medzinárodných kontraktov“, dodala. Ďalší spolumajiteľ SPP, nemecký E. ON Ruhrgas zatiaľ nešpecifikoval, ako bude na krok vlády SR reagovať.

Hudacký predpokladá, že prirodzenou reakciou týchto podnikateľských subjektov a investorov v týchto odvetviach budú rozhodnutia o utlmovaní uvažovaných investícií do nových energetických kapacít a infraštruktúry. To podľa neho vyústi do znižovaní ekonomického rastu.

Okrem toho, dala vláda podľa Hudackého týmto rozhodnutím „jasne najavo, že regulačný úrad, v ktorého kompetencii okrem iného, je vyjadrovať sa k cenovým návrhom, nie je relevantnou, nezávislou a svojprávnou inštitúciou.“ 

Považuje za „počudovania hodné“, že zástupcovia regulačného úradu sa proti takýmto zásahom do svojich kompetencií a spôsobu znižovania svojej autority ešte neohradili.

„V tejto súvislosti zrejme budem musieť zmeniť svoje, doteraz negatívne stanovisko k iniciatíve komisára Piebalgsa zodpovedného za energetiku, etablovať európsky regulačný úrad so silnými kompetenciami v rámci jednotného energetického trhu, čo bude mať určite dopad na šírku originálnych kompetencií národných regulačných úradov“, uvádza ďalej v stanovisku Ján Hudacký. 

Andris Piebalgs predstavil začiatkom mesiaca svoju predstavu novej regulácie, ktorá posilní „efektívnu nezávislosť a schopnosť národných regulačných úradov konať (v energetike), a súčasne vytvorí novú Agentúru pre spoluprácu európskych regulátorov, s rovnakými právomocami v energetike ako národní regulátori.“ Takýto návrh ide ďalej než pôvodné návrhy Komisie. Vytvorenie silného európskeho orgánu podporil 28. mája aj Výbor Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku.