Kampaň za rozvážne užívanie antibiotík

Ústredným motívom kampane je, že pri ochoreniach ako sú prechladnutie alebo nádcha netreba brať antibiotiká, ale stačí ich poriadne vyležať v posteli (Cold? Flu? Take care not antibiotics). Cieľom je zvýšiť povedomie o tom, že antibiotiká je potrebné užívať zodpovedne a len v špecifických prípadoch, inak nebudú v budúcnosti účinné. Za kampaň je zodpovedné Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb v spolupráci s inštitúciami EÚ, členských štátov a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).

Systematické nesprávne užívanie antibiotík sa stalo vážnou hrozbou pre verejné zdravie ľudí v Európe. Zlé užívanie resp, užívanie zo zlých dôvodov vedie k tomu, že baktérie sa stávajú rezistentné proti liečbe antibiotikami, čo by mohlo v budúcnosti znamenať, že antibiotiká sa stanú absolútne nepoužiteľné.

Európsku kampaň by mali dopĺňať národné stratégie, ktoré by povzbudili ľudí k tomu, aby sa riadili odporúčaniami lekárov. Tí hovoria, že ak vám už boli antibiotiká predpísané, treba ich vždy dobrať aj keď príznaky ochorenia pominú, baktérie by inak mohli prežiť. Treba sa tiež pri užívaní antibiotík vyhýbať alkoholu, niekedy slnku. 

Imiciatívu ocenil aj slovenský europoslanec Milan Gaľa (EPP-ED), ktorý je pôvodným povolaním lekár. Ako povedal, baktérie sú voči antibiotikám čoraz viac rezistentné, čo spôsobuje, že „použitie antibiotík bude v budúcnosti veľmi obmedzené“.

V novembri sa v Paríži uskutoční workshop o antimikrobiologickej rezistencii a České predsedníctvo EÚ ( počas 1. polovice roka 2009) pripraví na túto tému konferenciu.

Témou júnového stretnutia ministrov zdravotníctva EÚ bola okrem spomínanej kampane aj európska odpoveď na problém, ktorý predstavuje alarmujúci výskyt rakoviny v EÚ. Rada ministrov zdravotníctva bola poslednou pod vedením Slovinského predsedníctva EÚ, ktoré si stanovilo túto tému za jednu z hlavných vo svojej agende. Ministri vyzvali členské štáty ako aj Európsku komisiu, aby pripravili komplexné stratégie na boj s rakovinou. Komisia by mala nadôvažok podporovať zdieľanie informácií a expertíz. V oblasti prevencie odporúča Rada sústrediť sa na propagovanie zdravého životného štýlu, včasnú diagnostiku cestou skríningu, znižovanie vystavenia karcinogénom v zamestnaní a životnom prostredí a na bezpečnosť potravín.

V Bruseli sa diskutovalo aj o opatreniach, ktoré by pomohli zlepšiť kvalitu života pacientov. Ministri navrhujú vytvoriť lepší systém zbierania údajov, ktoré by mohli poslúžiť na vypracovanie epidemiologických štúdií. Koštatujú, že sú potrebné investície do kvalifikovanej pracovnej sily, vybavenie zdravotných stredísk, do efektívnej diagnostiky a liekov.