Komisia podporí synergiu v boji proti rakovine

Eurokomisárka pre oblasť zdravia, Androulla Vassilou, včera vystúpila na fóre organizovanom skupinou poslancov “MEPs against cancer” (Poslanci Európskeho parlamentu proti rakovine, jej členmi sú aj traja slovenskí europoslanci  – Irena Belohorská, Miroslav Mikolášik a Milan Gaľa).

Stretnutie, ktoré sa konalo v Európskom parlamente v Bruseli, podľa jej slov označilo „koniec veľmi dôležitého roku, v ktorom dostal náš spoločný boj proti rakovine nový impulz“.

Vassiliou informovala o hodnotení Komisie, nakoľko si členské krajiny osvojili odporúčania Rady o skríningu rakoviny z roku 2003. Správa EK o implementácii odporúčaní, ktoré boli súborom základných princípov a osvedčených postupov v skorej detekcii rakoviny, odhalila nasledovné:

Len 22 členských krajín zaviedlo programy skríningu pre rakovinu prsníka, pre rakovinu krčka maternice tak spravilo len 15 krajín a pre rakovinu kolorekta len 12 štátov EÚ. Aktuálny ročný objem skríningových vyšetrení v EÚ sa rovná menej než polovici minimálneho počtu očakávaných vyšetrení v prípade, že by boli skríningové testy dostupné celej populácii (v zodpovedajúcom veku), tak ako to predpokladajú odporúčania Rady. V ideálnom prípade by išlo aspoň o 125 miliónov vyšetrení ročne.

Komisárka napriek rezervám ocenila úsilie a zdroje, ktoré zatiaľ členské štáty do skríningu rakoviny investovali. Upozornila ale zároveň na nástrahy opatrení pod vplyvom finančnej krízy. „Niet žiadnych pochýb o tom, že v čase ekonomických ťažkostí sú verejné autority v pokušení menej míňať. Avšak na poli zdravia by to bola „falošná ekonomika“, uviedla komisárka. Konkrétne v prípade rakoviny, by okresanie skríningových programov viedlo podľa jej slov k tomu, že by bolo menej včas podchytených prípadov choroby, viac utrpenia a viac úmrtí. “Aj keby sme odhliadli od ľudského faktoru, sociálne a a ekonomické náklady by boli oveľa vyššie”, zhodnotila eurokomisárka.

Na Slovensku bežia tri programy skríngu, jednotný Národný skríningový program zatiaľ SR nemá. Skríningové vyšetrenia nie sú povinné, realizujú sa v rámci preventívnych vyšetrení, účasť populácie na nich ale nie je príliš vysoká.

Boj proti rakovine bude jednou z priorít Komisie aj v nadchádzajúcom roku 2009. EK plánuje prijať Oznámenie o krokoch proti rakovine, ktorého cieľom je cieľom je podporiť synergický efekt v aktivitách spojených s rakovinou medzi jednotlivými aktérmi.

Počas workshopu, ktorý EK zorganizovala na jeseň, sa zúčastnení zhodli v podpore tvorby národných akčných plánov v boji proti rakovine, keďže ide o kompetenciu a zodpovednosť národných štátov a zdravotníckych systémov. Pridaná hodnota EÚ podľa Androully Vassiliou spočíva predovšetkým v poskytovaní platformy pre výmenu osvedčených postupov, v zdieľaní informácií a expertíz.

Na európskej úrovni by sa mali podľa komisárky predovšetkým zbierať a analyzovať porovnateľné údaje, venovať sa primárnej prevencii, identifikovať a rozširovať osvedčenú prax v zdravotnej starostlivosti o onkologických pacientov a definovať priority pre výskum rakoviny.