Komisia posúva ďalej Albánsko, najďalej je Čierna Hora

Spolu s dokumentom o prioritách v politike rozširovania na rok 2014 zverejnila Európska komisia v Bruseli aj pravidelné jesenné správy o pokroku (Progress Reports) jednotlivých krajín. Pokrývajú celý Západný Balkán a Turecko. Vzhľadom na nedávne rozhodnutie islandskej vlády pozastaviť prístupové rokovania, vydala Komisia k tejto krajine len zjednodušenú správu.

„Rozširovanie je proces vo vývoji a napriek ekonomickej kríze je dobrou politikou – predstavuje súčasť riešenia. Tým, že sa najprv venujeme základným veciam – ako je boj proti korupcii, zdravá správa ekonomiky, sloboda prejavu, ľudské práva a ochrana menšín – posilňujeme politickú a ekonomickú stabilitu ašpirujúcich krajín aj EÚ ako celku,“ zhodnotil pri príležitosti zverejnenia hodnotiacich správ eurokomisár pre politiku rozširovania Štefan Füle.

Komisia avizuje, že bude do budúcnosti klásť u kandidátov väčší dôraz na ochranu zraniteľných skupín pred diskrimináciou, najmä s ohľadom na sexuálnu orientáciu. Špeciálny predvstupový finančný nástroj by mal byť vyčlenený na podporu inklúzie rómskych komunít.

Kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny:

Čierna Hora – prístupové rokovania začali v júni 2012, krajina predbežne uzatvorila 2 kapitoly. Čierna Hora nedávno zaslala svoju rokovaciu pozíciu pre dve špeciálne náročné kapitoly – 23. „Súdnictvo a základné práva“ a 24. „Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť“.

Srbsko – dostalo status kandidátskej krajiny v marci 2012. Začiatok Medzivládnej prístupovej konferencie, ktorý odštartuje prístupové rokovania, je naplánovaný najneskôr do januára 2014.

Macedónsko – kandidátskou krajinou je od roku 2004 a plní politické kritériá. Hoci Komisia už piaty rok po sebe odporúča začať prístupové rokovania, Rada zatiaľ toto rozhodnutie nepotvrdila. Dôvodom je pretrvávajúci spor s členskou krajinou Gréckom o oficiálny názov krajiny.

Albánsko – Komisia oceňuje priebeh júnových všeobecných volieb, ako aj to, že Tirana prijala dôležitú legislatívu, ktorá podľa Komisie oprávňuje na zisk štatútu kandidátskej krajiny. Upozorňuje ale zároveň najmä na potrebu venovať sa boju proti organizovanému zločinu a korupcii, predtým, než bude možné začať prístupové rokovania.

Bosna a Hercegovina – potenciálne kandidátska krajina, jej výsledky v prístupovom procese zaostávajú podľa Komisie za očakávaniami. Vzťahy momentálne nenapredujú, Stabilizačná a asociačná dohoda stále nevstúpila do platnosti.

Kosovo – potenciálne kandidátska krajina. Po dojednaní bilaterálnej dohody s Belehradom o normalizácii vzťahov, dali európske inštitúcie zelenú začiatku rokovaní o Stabilizačnej a asociačnej dohode.

Turecko – z 13 otvorených negociačných kapitol uzavrelo Turecko zatiaľ len jednu. Prístupový proces nenapreduje nad rámec odporúčania Komisie otvoriť kapitoly o regionálnej politike a štrukturálnych nástrojoch.

Pozície

"Dnešné správy ukázali, že v agende rozširovania EÚ došlo k značnému pokroku. Stále potrebujeme zaistiť kredibilitu integračného procesu a stáť za jeho základnými princípmi ako je demokracia, zákonnosť a rešpektovanie ľudských práv“, povedal po prezentácii správ v Európskom parlamente slovenský europoslanec a šéf parlamentnej delegácie pre vzťahy s juhovýchodnou Európou Eduard Kukan (EĽS, SDKÚ-DS)

„Rozširovanie nás posilní ekonomicky, obohatí nás kultúrne, prispeje k našej otvorenosti a tiež posilní hodnoty slobody a demokracie za našimi hranicami. Má to pre nás rovnaký význam ako aj pre našich partnerov na Západnom Balkáne“

Kukan podporuj skoré začatie prístupových rokovaní so Srbskom, nakoľko verí, že to podnieti európsku agendu v celom regióne. Dúfa, že Srbsko spolu s Čiernou Horou budú udávať tempo integračného procesu v regióne.

„Rovnako vítam a podporujem odporúčanie udeliť štatút kandidátskej krajiny Albánsku. Vysiela to kľúčový signál, ktorý zdôrazňuje dôležitosť vnútroštátneho politického dialógu a rešpektovania demokratických procesov a inštitúcií v integračnom procese.

Kosovo bude čoskoro súčasťou stabilizačného a asociačného rámca. Dúfam, že to otvorí príležitosti pre posilnenie vzťahov s Úniou. Rovnako dúfam, že politici v Bosne a Hercegovine budú čoskoro schopní dospieť k dohode o smerovaní ich krajiny. Je to jediná cesta ako ich krajinu priblížiť k EÚ".