Komisia zacieli na „neprípustné“ rozdiely v zdravotníctve

Práca na „policy paper“ je už v plnom prúde na Generálnom riaditeľstve (DG) SANCO, ktoré je zodpovedné za zdravie, ochranu spotrebiteľa a DG Zamestnanosť, ktoré sa venuje aj otázkam zdravia pri práci.

Na brífingu v European Policy Centre (EPC) komisárka zodpovedná za oblasť zdravia vyhlásila, že rozdiely v zdravotnom stave populácie sú „neakceptovateľné“.

„Chcem, aby sa občania EÚ žili v dobrom zdraví a mali prístup k zdravotníckym službám bez ohľadu na to, kde žijú, čo robia a koľko zarábajú. Bohužiaľ, súčasná realita je iná“, povedala.

Vassiliou poukázala na „obrovské rozdiely“ medzi krajinami a sociálnymi skupinami.  „Napríklad existuje 18-ročný rozdiel zdravého života medzi krajinami Európskej únie, ktoré sú na tom v ukazovateľoch najlepšie a najhoršie“.

Ako ďalej uviedla, 5 miliárd eur v podobe štrukturálnych fondov, ktoré sú určené na pomoc chudobnejším regiónom je len „kvapkou v mori“.

„Populácia, ktorá je zdravá sa pretaví do silnej a produktívnej pracovnej sily, ktorá je menej často práceneschopná, potrebuje menej zdravotnej starostlivosti a ktorá môže pracovať aj s nastupujúcim starnutím“, povedala eurokomisárka.

Hovorkyňa Androully Vassiliou povedala, že konzultovaní budú aj predstavitelia biznisu.

  • Podľa najnovších čísel Eurostatu je rozdiel medzi priemernou dĺžkou života u žien v krajinách EÚ osem rokov (Bulharsko 76,3 a Francúzsko 84,4) a pre mužov 13 rokov (Lotyšsko 65,4 a Švédsko 78,8).
  • Dôkazy naznačujú, že rozdiely v mortalite sa medzi členskými štátmi v posledných desaťročiach zvýšili.
  • V Rumunsku je 23-krát viac prípadov tuberkulózy ako vo Švédsku.
  • Srdcové ochorenia zabijú 12-krát viac žien v Litve ako vo Francúzsku.
  • Maďarsko má päťnásobne väčšiu incidenciu rakoviny pľúc než Švédsko.

Pozície

Pri príležitosti 4. februára -Svetového dňa proti rakovine- slovenská europoslankyňa Irena Belohorská pripomenula, že Slovensko obsadilo nelichotivé miesta pri niektorých onkologických diagnózach v rámci EÚ. "Je preto na zodpovednosti nás všetkých, aby sme sa angažovali v boji s touto zákernou chorobou, ktorá je liečiteľná , ak sa zistí zavčasu."

"Vyzývam týmto ženy, aby navštívili lekára a absolvovali preventívnu gynekologickú prehliadku a mamografiu. Vyzývam mužov, aby absolvovali preventívne vyšetrenie konečníka".

Dodla, že dôležitý je aj postoj štátu, resp. ministerstva zdravotníctva. "Je nanajvýš potrebné, aby Slovensko malo Národný onkologický program, ktorý by bol náležite saturovaný po stránke ľudských, ale aj prístrojových zdrojov."