Konzulárna ochrana má v praxi rezervy

Poslanci Európskeho parlamentu počas minulotýždňovej plenárnej schôdze vyzvali Európsku komisiu, aby naplnila sľuby spojené s európskym občianstvom. V praxi sa podľa viacerých europoslancov stalo, že konzulárna ochrana európskych občanov mimo EÚ nie je samozrejmosťou.

„Je jasné, že aj keď občania niektorých štátov boli unesení, mučení a nelegálne väznení na Guantáname, niektoré členské štáty vrátane Veľkej Británie si nesplnili povinnosť a netrvali na spravodlivom zaobchádzaní a súde. Ale tisícky cestovateľov a dovolenkárov sa musia vedieť spoľahnúť na krajinu EÚ, aby ich zachránila v ťažkostiach alebo ochránila pred opresívnym správaním vlád v zahraničí", povedala na margo britská europoslankyňa Sarah Ludford (ALDE). 

Slovenská poslankyňa EP Irena Belohorská (nezávislá, ĽS-HZDS) v pléne upozornila na to, že podľa článku 20 Zmluvy o ES, o Diplomatickej a konzulárnej ochrane, "má každý občan Únie právo na území tretej krajiny na ochranu diplomatických alebo konzulárnych orgánov ktoréhokoľvek členského štátu za rovnakých podmienok ako občania tohto členského štátu."

Podľa poslankyne aj napriek povinnosti, ktorou je viazaná konzulárna služba, väčšina Európanov o svojom práve nevie. Ako dodala, „je smutné, ak o tom nevedia ani pracovníci konzulárnych úradov“.

Lepšiu informovanosť verejnosti o konzulárnej ochrane by sme mohli dosiahnuť, ak by jednotné európske pasy obsahovali aj citáciu spomínaného článku 20 zmluvy o ES. Navrhuje tiež zriadenie spoločných európskych úradov, ktoré by mohli ušetriť náklady na štruktúry diplomatických a konzulárnych sietí členských štátov.

"Európania patria medzi najmobilnejšie spoločenstvá na svete a približne 9 percent občanov cestuje do krajín, kde ich materská krajina nemá konzulárne zastúpenie". Slovensko má napríklad veľmi slabé zastúpenie v oblasti Strednej a Južnej Ameriky hoci tam cestuje veľa Slovákov, upozornila Belohorská.

Dôležitosť konzulárnej ochrany v tretej krajine sa ukázala počas krízových situácii, napríklad pri tsunami v juhovýchodnej Ázii v roku2004, alebo počas izraelsko-libanonskej vojny v roku 2006. "Vzhľadom na nejednotnosť konzulárnych predpisov, majú občania EÚ dočinenia s toľkými systémami, koľko je členských štátov a tieto systémy môžu mať rozdielnu právnu silu a rozsah. Nedávne udalosti v Mumbaji naznačujú, že v oblasti konzulárnej služby máme ešte značné rezervy", dodala poslankyňa.

V časoch teroristických útokov v indickom Mumbaji sa na mieste nachádzala trojica Slovákov, vysokoškolských študentov, ktorí do Indie prišli na výmený pobyt. V neprehľadnej situácii sa o nich postaral konzulát Českej republiky, kedže Slovenská republika svoje konzulárne zastúpenie vo finančnej metropole Indie nemá. O europoslancov a zamestnancov EP, ktorým sa podarilo uniknúť s napadnutého hotela sa postaral francúzsky konzulát. Francúzi v tom čase predsedali EÚ.