Kozlík: SMK hrá nenápadne o autonómiu

Europoslanec Sergej Kozlík (ĽS-HZDS) na tlačovej konferencii 12. 12. v Bratislave, na ktorej sa venoval aj slovensko-maďarským vzťahom, upozornil novinárov na správu Európskeho parlamentu o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v rokoch 2004-2007, ktorú pripravil Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Podľa Kozlíka sú pozmeňovacie návrhy, ktoré k „pomerne nenápadnej správe“ podala europoslankyňa za SMK Edit Bauer (EPP-ED) „plíživou hrou o autonómiu“ zo strany SMK.

Pozmeňujúci návrh, ktorý predložila Edit Bauer hovorí: „…na základe osvedčených postupov v rámci Únie je zásada subsidiarity a samosprávy najefektívnejším spôsobom riešenia problémov tradičných spoločenstiev národnostných menšín, podporuje využívanie rôznych druhov samosprávnych riešení (osobné, kultúrne, územné, regionálne autonómie), ktoré sa zakladajú na súhlase väčšinového a menšinového spoločenstva, pričom v plnej miere rešpektujú suverenitu a územnú celistvosť členských štátov.“

Správa je predmetom diskusie tohtotýžďňovej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu. Druhý pozmeňovací návrh europoslankyne hovorí o ochrane a podpore regionálnych a menšinových jazykov prostredníctvom cieleného financovania a osobitných programov.

Znenie týchto pozmeňovacích návrhov podľa Sergeja Kozlíka dokazuje, že hra so snahami o autonómiu je zo “strany SMK permanentne rozohrávaná” a to “doma aj v zahraničí”. Europoslanec Kozlík svoje tvrdenia dokumentoval i rozhovorom s Ivánom Farkasom z SMK na sme.sk, v ktorom Farkas hovorí, že v SMK momentálne nikto nežiada otvoriť otázku územnej autonómie južného Slovenska. Práve formulácia momentálne je podľa Kozlíka „veľavravná“.

Edit Bauer v reakcii na tieto vyjadrenia pre EurActiv.sk uviedla, že „kolega Sergej Kozlík si určite pamätá koncept “plíživej kontrarevolúcie”. Bol rovnakým nezmyslom, ako “plíživá hra o autonómiu”“. Podľa Bauer, ak sa povie autonómia, na Slovensku sa myslí sa odtrhnutie, pretože koncept sa takto ujal v tridsiatich rokoch v slovenskej politike.

Ako ďalej uviedla, vo väčšine členských krajín existuje niektorá forma autonómie a správa Rady Európy jednoznačne ukazuje, že tieto znamenajú pozitívny prínos pre menšiny alebo regióny , ale aj väčšinovú spoločnosť. Upozornila, že jej návrh obsahuje jasnú a jednoznačnú podmienku: „akákoľvek autonómia môže vzniknúť na báze dohody väčšiny s menšinou“. „Treba snáď poprieť aj skutočnosť, že existuje celý rad úspešných modelov autonómie a hovoriť o týchto patrí tiež k tabuizovaným témam na slovenský spôsob?“, pýta sa Edit Bauer.  

Europoslankyňa Irena Belohorská na rovnakej tlačovej konferencii ohlásila „niektoré aktivity“ smerom slovenskej menšine vo Vojvodine. Podľa Belohorskej by sme mali iniciovať inštitút „Zahraničného Slováka“, aby mali Slováci z Vojvodiny uľahčený prístup v rámci Schengenu a v rámci dvadsať sedmičky, „aby mali samostatný štatút“. Odôvodnila to tým, že takéto opatrenie sa chystá aj pre občanov maďarskej národnosti vo Vojvodine.

K slovensko-maďarským vzťahom sa pre TASR vyjadril aj europoslanec vládneho SMERu-SD Vladimír Maňka (PES), ktorý navhuje zanalyzovať spoločnú históriu, napríklad prostredníctvom odbornej konferencie a následne “urobiť hrubú čiaru”.