Kratší pracovný čas lekárov – menej chýb

Malá štúdia, ktorú uskutočnili na fakultných nemocniciach v Coventry a Warwickshire vo Veľkej Británii ukázala, že doktori, ktorí nepracovali viac ako 48 hodín týždenne urobili pri svojej práci o 33 % menej chýb ako tí, ktorí pracovali až do 56 hodín. O štúdii informuje britská BBC.

Viac spánku a času na oddych malo vplyv na pracovný výkon. Štúdia sledovala 19 mladých lekárov, o ktorých podrobne zaznamenávali ich pracovnú dobu ako aj dĺžku ich nočného spánku.

Deväť lekárov zo skúmanej skupiny pracovalo v súlade s kontroverznou smernicou EÚ o pracovnom čase, ktorá ako hornú hranicu stanovuje 48-hodinový pracovný týždeň. Zvyšný počet lekárov zo skupiny pracoval tradične na smeny, pri ktorých pracovný čas vychádzal až do 56 hodín za týždeň.

Dvaja skúsenejší lekári, ktorí nevedeli ako dlho ktorý z mladších lekárov pracuje kontrolovali a zaznamenávali ich chyby kontrolovaním záznamov a poznámok. Autori štúdie varujú, že jej závery nemusia platiť napríklad pri chirurgii.

Británia bola proti zrušenoiu výnimiek z 48 hodinového pracovného týždňa. Socialistický spravodjaca EP k smernici Alejandro Cercas po jej odhlasovaní v pléne vyhlásil, že schválenie smernice je víťazstvom pre 2 milióny lekárov a milión študentov medicíny v celej EÚ. Slovenská poslankyňa EP Irena Belohorská dodala, že prekročenie 48-hodinového pracovného týždňa nielen degraduje povolanie lekárov, ale ohrozuje aj život pacientov

Niektorí však varujú, že pri výraznom obmedzení času, ktorí môžu lekári pracovať bude nedostatok pracovníkov a nebudú môcť poskytovať zdravotnícku starostlivosť v takom rozsahu.