Liečba neplodnosti je niekedy zbytočná

Vedci pod vedením odborníkov zo škótskej Aberdeen University zistili, že páry, ktoré majú nevysvetliteľný problém počať dieťa sú rovnko úspešné, ak sa snažia počťať dieťa prirodzeným spôsobom ako za použitia asistovanej reprodukcie či liekov. Nevysvetliteľná neplodnosť je taká, pri ktorej lekári ani po komplexnom vyšetrení a testoch nie sú schopní určiť jej príčinu. Týka sa to približne tretiny párov, ktoré majú problém splodiť dieťa.

Takýto stav sa v Británii tradične lieči podávaním lieku na podporu činnosti vaječníkov (clomid), alebo umelým oplodnením, kedy sa spermie vložia priamo do maternice ženy. Efektivita týchto metód doteraz nebola spoľahlivo preukázaná. Pacienti však vo všeobecnosti dávali prednosť liečbe, pretože ako píše BBC, „nerobiť nič nie je populárne“.

Výsledky ukázali, že z párov trpiacich nevysvetliteľnou neplodnosťou (ktoré sa snažili o počatie viac ako dva roky) spontánne počalo a donosilo dieťa 17 % žien. Pri liečbe liekmi bola úspešnosť 14 % a pri umelom oplodnení 23 %, čo sa príliš nelíši od úspešnosti párov, ktoré to naďalej skúšali prirodzenou cestou.

Pri farmakologickej liečbe ženy pociťujú vedľajšie účinky a navyše to zvyšuje šancu, že sa páru narodia dvojičky alebo trojičky. Keď sa zváži úsilie a finančné prostriedky vynaložené na liečbu a asistovanú reprodukciu, sú tieto výsledky dôvodom na zamyslenie, hovoria lekári. V Británii táto štúdia, publikovaná v magazíne Medical Journal, možno povedie k prehodnoteniu používania týchto dvoch foriem tradičnej liečby nevysvetliteľnej neplodnosti.  

Za podporu asistovanej reprodukcie na európskej úrovni sa nedávno vyslovila slovenská europoslankyňa Irena Belohorská. Podľa nej by mala mať miesto v odpovedi EÚ na demografické zmeny. Uviedla to na Európskom kongrese gynekológov a pôrodníkov v Lisabone. „V jednotlivých členských krajinách je rôzna miera alokácie verejných financií na liečbu neplodnosti a často sú náklady na liečbu v takej výške, ktorá znemožňuje párom liečbu“, povedala vo svojom príspevku Demografické výzvy v Európskej únii“.

Asistovaná reprodukcia je silne podporovaná napríklad v Škandinávii. Zdroje uvádzajú, že sa tam za pomoci asitovanej reprodukcie narodí každé piate dieťa. Na Slovensku je to približne každé sté dieťa. Z verejného poistenia sa u nás hradia tri pokusy asitovanej reprodukcie párom do 39 rokov aj to len v prípade istej skupiny diagnóz.