Mikolášik: Hlavným cieľom je ochrana zdravia

 

Krátka správa

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) diskutoval o pozmeňovacích návrhoch k Správe o pokrokových liečbach, ktorú predkladal M. Mikolášik. Predkladateľ vo svojom príspevku poukázal na kľúčové princípy návrhu a zdôraznil, že jeho hlavným cieľom je zabezpečiť vysoký stupeň ochrany zdravia v EÚ spolu s najvyšším možným stupňom právnej istoty.

Regulačný rámec pre hodnotenie, autorizáciu a kontrolu lekárskych produktov pokrokových liečebných postupov by mal byť teda aplikovaný na všetky produkty pokrokových liečebných postupov, ako navrhla Komisia. Podľa europoslanca Mikolášika ale majú byť výnimkou produkty tkanivového inžinierstva, ktoré obsahujú neživé ľudské alebo zvieracie tkanivá či bunky.

M. Mikolášik tiež nesúhlasil s tým, aby bola povinnosť získať európske povolenie na uvedenie produktov na trh nahradená národným povolením. Uvedomuje si síce možné ťažkosti určitých podnikov pri získavaní tohto povolenia – najmä v prípade, ak pôsobia len v jednom členskom štáte – hlavným cieľom je však zabezpečenie vysokého stupňa ochrany zdravia. V prípade podnikov pôsobiacich len v jednej členskej krajine pripustil možnosť výnimky z európskej regulácie, upozornil však na dôležitosť expertízy zo strany národného regulačného úradu, aby sa predišlo dvojitým štandardom.