Mikolášik kritizuje Bulharsko kvôli životnému prostrediu

 

Krátka správa

Otvorený list je smerovaný komisárovi pre rozšírenie Ollimu Rehnovi a komisárovi pre životné prostredie Stavrosovi Dimasovi. Europoslanec Mikolášik v ňom poukázal na prípad, keď zahraničná banícka spoločnosť legálne podnikajúca v Bulharsku, Dundee Precious Metals Inc., navrhla dve hodnotenia o dopadoch na životné prostredie vzťahujúce sa na bane v Krumovgrade a Chelopechu. Žiadne z týchto hodnotení nebolo v súlade s časovým plánom vyžadovaným bulharskou legislatívou a jedno z nich dokonca navrhlo autoklávovú technológiu akceptovanú vo Fínsku.

List hovorí o nedostatočnej reakcii zo strany bulharského ministra životného prostredia a vôd Chakarova. Legislatívna uzávierka, v rámci ktorej mal minister iniciovať verejné konanie v tejto záležitosti na jedno z týchto hodnotení, bola 18. novembra 2005. Ďalšia legislatívna uzávierka pre druhé hodnotenie na ratifikáciu rozhodnutia na Najvyššiu expertnú radu životného prostredia mal bulharský minister ignorovať 15. marca 2006. To podľa M. Mikolášika to poukazuje na nedostatočné rešpektovanie právnych princípov a sú tak ohrozované potrebné zahraničné investície do oboch baní.

Europoslanec Mikolášik využil možnosť informovať sa o prípade aj priamo u ministra Chakarova. Na pravidelnom zasadaní výboru ho požiadal o vysvetlenie celej situácie, ale odpoveď nebola dostatočne uspokojujúca. Práve na základe toho sa M. Mikolášik obrátil otvoreným listom na komisárov. Verí, že Komisia bude v rámci prípravy hodnotiacej správy adresovať túto záležitosť na bulharskú vládu.