Miroslav Mikolášik: Podporujem eticky nekontroverzný výskum

 

Krátka správa

Cieľom sympózia bolo podporiť eticky nekontroverzný výskum dospelých kmeňových buniek a jeho financovanie v rámci Siedmeho rámcového programu EÚ pre výskum (FP7).
Podujatia, ktoré inicioval a ktorému spolupredsedal slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS-ED), sa zúčastnili renomovaní odborníci a vedci z Veľkej Británie, Nemecka a Francúzska, aby spolu s poslancami EP diskutovali o zásadnom význame výskumu dospelých kmeňových buniek. Sympózium plne podporil Výbor EP pre práva žien a rovnosť pohlaví a jeho predsedníčka Anna Záborská (EĽS-ED).
Profesor Colin McGuckin z Univerzity Royal Victoria v Newcastle predstavil výskum na kmeňových bunkách pochádzajúcich z pupočnej šnúry. Zdôraznil vysoký potenciál tohto druhu kmeňových buniek a skutočnosť, že na rozdiel od výskumu na embryonálnych kmeňových bunkách tento druh výskumu nepredstavuje žiadny etický problém.

Profesorka Eliane Gluckman, primárka hematologického oddelenia Nemocnice Saint-Louis v Paríži poukázala na dôležitosť terapií z dospelých kmeňových buniek, ktoré majú dnes konkrétne výsledky v liečbe neurologických chorôb, leukémie a ďalších ochorení. Zdôraznila skutočnosť, že v 6. rámcovom programe pre výskum (FP6) nebola ani zmienka o výskume na kmeňových bunkách z pupočnej šnúry napriek tomu, že tieto bunky si zachovávajú svoje vlastnosti a nepredstavujú rakovinotvorné riziko ako embryonálne kmeňové bunky. Poukázala na dôležitú úlohu členov EP, ktorí by sa mali v návrhu 7. rámcového programu pre výskum zasadiť o možnosť financovania výskumu na kmeňových bunkách z pupočnej šnúry z finančných prostriedkov EÚ.

Dr. Sigrid Grauman, výskumníčka z Mensch inštitútu v Berlíne, známa svojimi feministickými postojmi, zdôraznila neprípustnosť obchodu s ľudskými vajíčkami a jeho negatívny dopad na psychiku žien, ktorých finančná situácia núti uchýliť sa k takémuto druhu obchodovania.

MUDr. Mikolášik, podpredseda pracovnej skupiny pre bioetiku v Európskom parlamente, vyzdvihol dôležitosť takýchto stretnutí odborníkov s poslancami EP, ktorí ovplyvňujú tvorbu európskej legislatívy. „Poslanci by mali byť čo najviac informovaní, podporovať eticky nekontroverzný výskum na dospelých kmeňových bunkách a presadiť jeho financovanie na európskej úrovni v rámci 7. rámcového programu pre výskum“, povedal Miroslav Mikolášik.

Zároveň vyjadril nádej, že informácie získané na tomto stretnutí pomôžu poslancom správne sa rozhodnúť aj pri budúcom hlasovaní o správe o liekoch určených na použitie pri pokrokových liečebných postupoch, ku ktorej sa M. Mikolášik stal prednedávnom hlavným spravodajcom.