Môže únia zasahovať do morálky spoločnosti?

Zdroj: Cafe Europa

Diskusia sa odrazila od viacerých správ Európskeho parlamentu, ktoré v posledných mesiacoch rozvírili debatu v oblasti základných práv a etických otázkach.

„Správy majú svoj život a okruh debatérov, ktorý je vymedzený a samotné členské štáty a ich exekutívy sa nimi zaoberajú do limitovanej miery", myslí si moderátor diskusií Cafe Europa  Vladimír Bilčík z SFPA.

Medzi nimi sa najviac hovorilo o zamietnutej správe „Estrela“ o sexuálnej výchove a reprodukčnom zdraví a správe „Lunacek“ o právach sexuálnych menšín.

Anna Záborská (KDH, EĽS) pridáva k tomuto výpočtu aj správy Luisa Michela o dodržiavaní ľudských práv v EÚ za rok 2012 a správu poslankyne Zuber – výročná správa o rovnosti medzi ženami a mužmi.

Kontroverzné boli podľa nej práve pre základnú otázku –  či má EU právo zasahovať do „morálky“ členských štátov.

„Definícia toho, čo je morálne nie je jasná,“, hovorí poslankyňa. Kedysi boli podľa nej základným katalógom Všeobecná deklarácia ľudských práv či Európsky dohovor, no odvtedy čas postúpil a nevieme sa na tom dohodnúť.

Spoločnosť si prestala byť istá ako definovať pojmy ako ľudská dôstojnosť, integrita, rodina.

Pripomína, že ide o iniciatívne správy a ako také nemajú  legislatívny dopad. Vzniknú z iniciatívy poslanca alebo vzniknú ako reakcia na dokument Európskej komisie.

„Tieto správy skôr slúžia ako námety do diskusie a určité rešerše existujúcich dokumentov a výskumov a toto málokedy ľudia vedia. Mediálne sa nerozlišuje, ľudia nepátrajú, či to bol legislatívny dokument. To potom vedie k zneužívaniu týchto dokumentov, či už politikmi alebo mediálnou obcou“, myslí si Záborská.  

Katarína Neveďalová (S&D, Smer-SD) si myslí, že EÚ môže týmito správami potvrdzovať to, že chce aby sa členské štáty zamysleli nad určitými témami.

Pokiaľ ide o správu o rovnosti mužov a žien (Zuber) nechápe, „prečo veľká časť spektra EP nepodporila túto správu, hoci sa tento princíp sa datuje v únii od roku 1957“.

Súhlasí, že sa tieto správy poukazujú na to, čo je kompetenciou členských krajín, no správa Lunacek podľa nej nehovorila, že všetky krajiny musia prijať registrované partnerstvo, ale apelovala na to, aby sme si uvedomili problémy tejto populácie.

„Tak ako mier je hodnota EÚ, ktorú nikto nemôže spochybniť tak ja verím, že tam patrí aj hodnota rovnosti a slobody.“

Europoslankyňa Záborská hovorí, že správu Zuber nepodporila nie preto, že by nebola za rovnosť. „Správa nehovorila len o rovnakých podmienkach za plácu a rovnosť pred zákonom. Podceňovala ženy, hovorila materstvo je hendicapom ženy a bráni jej v kariérnom postupe. Akoby pokiaľ nebola žena na vedúcom poste akoby bola v tej spoločnosti menejcenná“.

O správe Estrela sa nehlasovalo, pripomína, lebo správa zasahuje do kompetencie národných štátov v oblasti interrupcií a sexuálnej výchovy. Preto sa schválila alternatívna správa, ktorá hovorí, že túto politiku majú robiť členské štáty.

Katarína Neveďalová podporovala všetky spomenuté správy. „Subsidiarita nikomu nevadí, keď sa v EP hlasuje o iniciatívnych správach v iných oblastiach vzdelávania, kde EÚ nemá právomoci.

„Bohužiaľ, že ženy sú znevýhodňované pri uchádzaní sa o prácu z dôvodu materstva je realita“, hovorí.

Na otázku, či si vedia predstaviť definíciu  rodiny a manželstva na európskej úrovni tak ako sa to rieši v ústave na Slovensku (dohoda KDH a Smer-SD o definícii manželstva ako jedinečného zväzku jedného muža a jednej ženy) Záborská hovorí, že nie nakoľko na to neexistuje právny základ.

„Osobná vec, nepovažujem ani tento náš návrh za šťastný, pretože to, čo tým chceme chrániť je o vzdelávaní a prístupe ako takom. Ak máme 50 % rozvodovosť, je zbytočné takéto niečo navrhovať“, vyhlásila Katarína Neveďalová.