Na čo míňajú členovia EP europeniaze?

parlament, EP, foto

Krátka správa:

Európsky ombudsman, P. Nikiforos Diamandouros, požiadal dňa 27. septembra 2007 Európsky parlament, aby vyhovel žiadosti o zverejnenie podrobností týkajúcich sa diét vyplácaných europoslancom z európskeho rozpočtu. Tejto žiadosti predchádzala stažnosť podaná novinárom z Malty v auguste 2005, ktorému EP odmietol sprístupniť údaje o príjmoch piatich maltézskych europoslancov. 

„Zamietnutie prístupu k informáciám o využívaní diét poslancami EP je istým druhom korupcie.“
P. Nikiforos Diamandouros,
Európsky ombudsman

Podľa ombudsmana sú argumenty predložené Parlamentom nepresvedčivé, a preto i zamietnutie prístupu ku spomínaným dokumentom „je istým druhom korupcie“. 

Zatiaľ čo novinár tvrdil, že členovia EP sú verejnými činiteľmi platenými z peňazí európskych daňových poplatníkov,  a tým pádom má verejnosť na podobné informácie právo, Parlament uviedol, že je na Výbore pre rozpočtovú kontrolu a Dvore audítorov, či sa jeho žiadosti vyhovie alebo nie. Zamietnutie žiadosti odôvodnil potrebou ochraňovať osobné údaje poslaneckých asistentov europoslancov.

Túto otázku ombudsman prekonzultoval i s Európskym šéfom pre ochranu osobných údajov Petrom Hustinxom, ktorý sa vyjadril, že „neuvedením mien poslaneckých asistentov by boli ich práva v dostatočnej miere chránené.“

„Význam tohto prípadu spočíva v tom, že poukazuje na potrebu nájsť rovnováhu medzi právom na súkromie a  verejným záujmom o otvorenosť v prípadoch, keď sa rozhoduje o tom, či má verejnosť právo na prístup k informáciám tohto druhu,“ uviedol Nikiforos. 

V roku 2005 Komisár pre administratívne záležitosti, audit a boj proti podvodom Siim Kallas spustil Iniciatívu za transparentnosť s cieľom zaviesť prísnejší dohľad nad využívaním európskych dotácií ako aj metódami lobingu a zároveň posilniť nezávislosť inštitúcií EÚ. V tejto súvislosti Komisia navrhuje posilnenie etických štandardov a zodpovednosti stanovením spoločných etických pravidiel záväzných pre všetkých európskych zákonodarcov.

Členovia EP boli v minulosti často kritizovaní za  údajné zneužívanie rôznych podpôr financovaých z rozpočtu EÚ na osobné účely. Nechali si napríklad z komunitných peňazí preplatiť lety v business triede a to aj napriek tomu, že mohli letieť ekonomickou triedou či využiť služby nízkonákladových spoločností. Práve to by sa malo do roku 2009 zásadne zmeniť a poslancom budú preplácané výhradne ich skutočné výdavky. Čo sa týka platov poslancov EP, tie sú v súčasnosti rovnaké ako u členov ich národných parlamentov, no od roku 2009 obdržia všetci členovia EP základný mesačný plat vo výške  €7000.

Zapojte sa do diskusie: