Nebezpečné úrazy

Krátka správa

Každý deň umrie na následky úrazu alebo zranenia 600 ľudí, čo je spolu asi štvrť milióna ročne. Problém má dve roviny – ekonomickú, keďže úrazy vytvárajú hospodársky tlak na verejné financie, ako aj osobnú, pretože úrazy a ich následky vplývajú aj na rodinných príslušníkov.

Dôležitosť prevencie úrazov a zranení vyvstáva aj v súvislosti s reformami zdravotníckych systémov, ktoré v mnohých európskych krajinách pociťujú nedostatok financií. Liečba úrazov a obetí násilia nás stojí veľké peniaze, pričom ide o náklady, ktorým sa dá predchádzať. V nemocniciach EÚ je každoročne prijatých 7 miliónov pacientov a až 65 miliónov si vyžaduje lekársku starostlivosť.

Z týchto dôvodov odporučila Rada vytvorenie spoločného postupu členských krajín pri prevencii a znižovaní počtu úrazov a násilných činov. K tejto tematike vypracoval nýásledne správu aj Európsky parlament.

V diskusii o správe vystúpila aj europoslankyňa Irena Belohorská (NA, Slovensko). Podporila odporúčania Rady aj správu EP, a teda aj myšlienku spoločného postupu v EÚ. „Kvalitná štatistika, ktorá bude rešpektovať aj rozdielnosti rôznych členských štátov nám pomôže presnejšie identifikovať spôsob, ako aj typ prevencie. Ak vieme, že ľudia starší ako 65 rokov predstavujú 16 % populácie Európskej únie, ale na smrteľných úrazoch sa podieľajú až 40 %, musíme viesť opakované informačné kampane, ktoré zameriame práve na tieto vekové kategórie, prípadne zavedieme ochranné režimy“, povedala europoslankyňa.

Za dôležitú cieľovú skupinu považuje aj mladých ľudí: „Veľmi často dochádza k úrazom pri športe pod dohľadom trénerov, prípadne aj v rámci aktivít voľného času. Musíme si vedieť vážiť svoje zdravie a zdravie ostatných a postaviť sa proti násiliu, ktoré sa na nás valí denne z televízie, filmov, ako aj detských hier a veľmi často je návodom na podobné správanie sa aj v spoločnosti.“