Nová komisárka si posvieti na práva pacientov

Pozadie

Smernica o cezhraničných zdravotníckych službách bola zmietnutá zo stola v decembri 2007. K jednote v tejto otázke nedospela ani samotná  Komisia, zásadné námietky mal aj Európsky parlament. Legislatívny návrh bol Komisii vrátený na prepracovanie. Nič nenaznačovalo, že Komisia  má v úmysle predložiť nový návrh ešte do konca svojho mandátu. Podľa niektorých informácií tak nechcela utobiť v politicky citlivom období ratifikácie Lisabonskej zmluvy. Argumentovalo sa aj tým, že by ho nebolo dobré predkladať ho v čase kedy Komisia predstavila iný  kontroverzný balík – na zníženie emisiií CO2.  

V marci z postu komisára zodpovedného za oblasť zdravia odišiel Markos Kyprianou, ktorého si za svojho ministra zahraničia vybral nový cyperský prezident. Kyprianou sa momentálne zúčasťňuje sa na novom kole rokovaní o znovuzjednotení Cypru.

Za jeho nástupkyňu bola vybratá bývalá prvá dámu Cypru, Androula Vassiliou, ktorá včera, 1. apríla, absolvovala vypočutie pred poslancami štyroch relevantných parlamentných výborov, počas ktorého musela odpovedať na otázky jednotlivých poslancov. Parlament bude o jej definitívnom potvrdení vo funkcii hlasovať na najbližšej plenárnej schôdzi, 10. apríla, v Bruseli.

Otázky

Androula Vassiliou na híringu povedala, že jej zámerom je predložiť vlastnú verziu smernice upravujúcej právo pacientov hľadať zdravotnú starostlivosť mimo svojej domovskej krajiny, a to už v júni tohoto roka. Návrh by mal byť predložený spolu so „sociálnym balíčkom“ komisára Vladimíra Špidlu.

Spornými sú najmä podmienky, za ktorých môžu občania krajín EÚ využívať zdravotnícku starostlivosť v zahraničí (v rámci Únie). „Zámerom nie je poškodiť existujúce zdravotnícke systémy jednotlivých krajín. Chceme zlepšiť zdravotnícke systémy v Európskej únii,“ povedala Vassiliou v EP. Vo svojom návrhu ráta so systémom „výmeny osvedčených postupov“.

Niektoré krajiny ako napríklad Británia, kde pacienti musia dlho čakať na určité výkony, sú myšlienke naklonené. Menšie krajiny sa obávajú, že voľný pohyb pacientov zaplaví ich zdravotnícke systémy. Vassiliou odpovedá na tieto obavy tvrdením, že jej návrh by mal zahŕňať akýsi „bezpečnostný ventil“, ktorý by obmedzil počet zahraničných pacientov ak bude zdravotníctvo niektorého štátu preťažené. Ako uviedla, dnes hľadá zdravotnú starostlivosť za hranicami len 1 percento najinformovanejších pacientov, hrozba pre národné zdravotnícke systémy je preto malá.  

Medzi ďalšie priority svojho jeden a pol ročného mandátu komisárky zaradila cyperská politička boj proti fajčeniu, nadmernému pitiu alkoholu (úmyselnému opíjaniu sa, tzv. bringe drinking) a obezite. Venovať sa chce aj zvieratám.

Pozície

Pôvodný návrh smernice by vytvoril dve skupiny obyvateľov, „tých, ktorí budú mať prístup k zdravotníckym službám a tých ktorí nemajú a to je neakceptovateľné“, tvrdí britská poslankyňa Linda McAvan zo skupiny socialistov (PES).

Konzeravtívny poslanci ako John Bowis (EPP-ED) naliehali na Vassiliou, aby predložila pôvodný návrh a presviedčala svojich kolegov v Komisii o jeho kvalitách. Bowis vyjadril pochybnosti o realizovateľnosti júnového termínu, kedže nový návrh bude podľa neho čeliť rovnakej opozícii ako pôvodný – decembrový.

Podľa Androuly Vassiliou by mal byť nový návrh najmä a predovšetkým o právach pacienta a nie o regulácii zdravotníckych služieb.

„Som veľmi potešený, že Androula Vassiliou predviedla v Parlamente inteligentú a priamu prezentáciu. Je to odvážna a presvedčená politička so širokými skúsenosťami, ktorá bude veľmi dobrou komisárkou“, povedal predseda skupiny liberálov (ALDE) v EP Graham Watson.

Podľa Ireny Belohorskej (NI) bez zabezpečenia prístupu k zdravotníckym službám, „niet voľného pohybu osôb. Preto je našou úlohou zabezpečiť pre našich občanov prístup bez komplikovaných vyjednávaní s poisťovňami. Je to aj riešenie rovnosti práv občanov v rámci celého priestoru EÚ.“