Nového eurokomisára potvrdil EP vo funkcii

Zdroj: EP

Za nového maltského komisára, ktorý bude zodpovedný za oblasť zdravia a spotrebiteľských otázok hlasovalo 386 europoslancov. Proti bolo 281 a 28 sa hlasovania zdržali.

Strana Európskych ľudovcov so svojimi 270 poslancami Borga po minulotýždňovom híringu podporila.

Naopak proti Borgovmu menovaniu s postavila Aliancia liberálov a demokratov, ako aj Zelení. Frakcia nebola Socialistov a demokratov sa na stretnutí 20. novembra nebola schopná dohodnúť na spoločnom stanovisku. Väčšine poslancov skupiny prekážali Borgove osobné názory na otázku interrupcií a partnerstiev homosexuálne orientovaných ľudí.

Predseda frakcie, rakúsky europoslanec Hannes Swoboda bol nútený dať svojim poslancom voľnú ruku. Hlasovanie o komisároch je tajné, frakcia by sa teda mohla blamovať, ak by v prípade rozhodnutia o spoločnom postupe aj tak významná časť poslancov hlasovala inak.

Podľa zdroja z prostredia Parlamentu išlo o najhorší rozkol vo frakcii socialistov od otázky jadrovej energetiky.

„Obyčajne socialisti robia všetko preto, aby vystupovali jednotne a zväčša sú v tomto veľmi úspešní. Jednou z otázok, ktorú mnohí socialisti kládli a ktorá rozhodla v Borgov prospech bolo – Koho nájdeme na Malte, kto má progresívnejšie názory na otázku interrupcií?“ uvádza zdroj.

Francúzski socialisti napríklad hlasovali proti komisárovi en bloc. Vo Francúzsku sa práve v rovnakom období hlasovalo o manželstvách homosexuálnych párov.

V Parlamente napriek výhradám niektorých poslancov prevládal názor, že dezignovaný komisár si na parlamentnom vypočutí, ktoré sa konalo 13. novembra, počínal profesionálne.

Europslanci zo skupín, ktoré Borga skôr odmietali uviedli, že budú z blízka sledovať jeho kroky vo funkcii. Nového člena Európskej komisie musí ešte vo funkcii potvrdiť Rada, tam sa však komplikácie neočakávajú.

Veľa práce

Maltský komisár sa bude musieť hneď po menovaní zaoberať niektorými pálčivými témami. Najkontroverznejšiu je tzv. tabaková smernica, ktorá bude novelizovať rámec regulácie tabakových výrobkov v EÚ. Návrh smernice je momentálne v internom konaní v Európskej komisii a jeho predloženie Borg na híringu poslancom prisľúbil v januári budúceho roka. Smernica by mala upravovať napríklad podporu obalov cigariet (veľkosť varovania celkový vizuál), vystavovanie tabakových výrobkov v prevádzkach, atraktívne príchute, inovácie v tabakových výrobkoch a pod.)

Druhou dôležitou legislatívou je smernica o klinickom výskume alebo blahobyte zvierat.

Pozície

"Z návrhu na menovanie p. Borga som sklamaná. Jeho predošlé aktivity (napr. organizácia Gift of Life…) vypovedajú o jeho silne konzervatívnych názoroch v oblastiach ako reprodukčné zdravie alebo práva žien s ktorými sa nestotožňujem," uviedla poslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, Smer-SD).

"Malta ponúkla kvalitného kandidáta a ja som Tonio Borga v hlasovaní rada podporila. Žiaľ, videli sme, ako socialisti spochybňovali jeho kandidatúru len preto, že zastáva kresťanské hodnoty. Takéto predsudky škodia európskej myšlienke. Charta základných práv EÚ totiž aj komisárovi zaručuje právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva," uviedla poslankyňa Anna Záborská (EPP, KDH).

"Od prvej otázky (počas híringu) bolo zrejmé, že sa jedná o veľmi schopného a kompetentného kandidáta a to napriek rôznym negatívnym šumom v kuloároch," hovorí europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH), ktorý sa vypočutia zúčastnil.