Novinári z regiónov o Európskom parlamente

Informačná kancelária pripravila pre regionálnu novinársku obec seminár o inštitucionálnej reforme a Európskom parlamente, ako ďalšie z podujatí, ktorým rozvíja spoluprácu s domácimi žurnalistami. O aktuálnych témach rozprávali v Hronseku pri Banskej Bystrici slovenskí europoslanci Peter Baco (NI), Vladimír Maňka (PES) a Miroslav Mikolášik (EPP-ED).

Hojná účasť regionálnych poslancov podľa organizátorov potvrdila význam regionálneho rozvoja v agende Európskeho parlamentu. Venovali sa mu všetci vystupujúci, v diskusiách sa opakovane objavovali témy riadenia regionálneho rozvoja a efektívneho využívania prostriedkov z európskych fondov.

Člen výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Peter Baco, hovoril o citlivosti poľnohospodárskych dotácií. Reformu Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ neodmieta, tá by však podľa jeho slov mala mať rovnaký dopad na všetkých, vrátane Slovenska, kde na rozdiel od iných krajín prevládajú veľkoplošné poľnohospodárske celky.

Miroslav Mikolášik zdôraznil, že je dôležité posudzovať vplyvy rozhodnutí Európskeho parlamentu na regióny, ale i celé štáty. Ako príklad použil environmentálne aktivity. Pri ekologických rozhodnutiach treba podľa neho brať ohľad na sociálne dopady. Ak sa príjmu veľmi prísne emisné limity na automobily, predražia sa ceny európskych automobilov, vrátane tých, ktorá sa vyrábajú v troch slovenských automobilkách. „A to môže vyvolať sociálne dopady,“ pripustil.

Z perspektívy ďalšieho vývoja Európskej únie a jej členských štátov vyzdvihol Vladimír Maňka význam Lisabonskej zmluvy. „Keď vstúpi Lisabonská zmluva do platnosti, 95 percent legislatívy bude závislej od Európskeho parlamentu.“ Ako vzápätí dodal, „národné parlamenty budú do tohto procesu vtiahnuté“. Pripomenul tak budúcu úlohu národných parlamentoch pri prijímaní európskych predpisov.

Všetci prítomní členovia Európskeho parlamentu novinárom zhodne potvrdili, že proces prijímania rozhodnutí Európskeho parlamentu môžu ovplyvniť aj jednotliví poslanci. Hoci to podľa nich bez koncepčnej práce vo výboroch alebo frakciách nejde, rozumné návrhy slovenských reprezentantov si priestor nájdu. V tomto kontexte pripomenul riaditeľ IK EP, Róbert Hajšel, dôležitosť najbližších volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v roku 2009. Hlavnou úlohou v tomto období bude zvýšenie účasti voličov na Slovensku, pretože pri posledných voľbách bola mimoriadne nízka, povedal Hajšel.

Ďalšími vystupujúcimi na seminári boli zástupca novinárov akreditovaných pri európskych inštitúciách, redaktor STV, Martin Thuma, zástupca regionálnej samosprávy, poslanec NR SR a Banskobystrického VÚC, Jozef Mikuš, analytik M.E.S.A. 10, Ján Marušinec, riaditeľ regionálneho európskeho informačného centra v Banskej Bystrici Peter Pisár a riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Róbert Hajšel.


Článok bol pripravený v spolupráci s Informačnou kanceláriou EP na Slovensku