Obmedzené obmedzenie ortuti

Krátka správa

Európsky parlament rokoval o správe o smernici, ktorá sa zaoberá navrhovaným zákazom predaja meracích zariadení obsahujúcich ortuť, keďže jej emisie vážne ohrozujú ľudské zdravie a životné prostredie. Návrh z dielne Európskej komisie s týmto obsahom europoslanci vo všeobecnosti podporujú, no žiadajú výnimky pre starožitné vedecké prístroje využívajúce ortuť, určené na predaj na medzinárodných trhoch so starožitnosťami.

Europoslankyňa Irena Belohorská (NI) sa stotožnila so správou i celkovým zámerom obmedziť používanie ortuti, upozornila však, že „niektoré prístroje používané v zdravotníctve tiež obsahujú ortuť, avšak zatiaľ neexistuje ekvivalentná náhrada, napríklad tlakomery, barometre alebo manometre“, či „ortuťové sfygmomanometre, ktoré sa používajú pri liečbe hypertenzie alebo arytmie, dosiaľ nemajú ekvivalentnú náhradu, ktorá by merala s rovnakou presnosťou, prípadne zakúpenie iných alternatívnych metód by bolo finančne veľmi náročné“.

Podporila preto názor spravodajkyne, že na podobné pomôcky sa smernica nemá vzťahovať, pretože by to mohlo znamenať ohrozenie života pacientov. Podľa Belohorskej by prioritou malo byť zníženie množstva ortuti v komunálnom odpade. Upozornila však tiež, že bude pravdepodobne ťažké žiadať od všetkých domácností v nových členských štátoch aby nahradili všetky doma používané teplomery.