Ocenili šéfku slovenských tlmočníkov v EP

Foto: EP

Ocenenie odovzdávala profesorka Filolozofickej fakulty UK Taida Nováková, ktorá tlmočila dôvody, pre kroré sa rektor František Gahér rozhodol udeliť najvyššie univerzitné vyznamenanie. Medzi nimi uviedla podporu mladého tlmočníckeho dorastu na Slovensku, neúnavný boj za členstvo UK v medzinárodných organizáciách, predovšetkým EMCI (European Masters in Conference Interpreting) a jej hojnú účasť na skúškach a prijímaciích pohovoroch mladých študentov tlmočníctva na Slovensku.

Na odovzdávaní bola prítomná viac než polovica slovenských europoslancov, ktorí predovšetkým využívajú služby slovenských tlmočníkov. Poslankyňa Anna Záborská ocenila pokrok, aký slovenská kabínka pod vedením nemeckej tlmočníčky Gertrud Dietze urobila. Zároveň povedala, že je to jedna z najčastejších otázok návšetvníkov Európskeho parlamentu, ktorí sa zaujímajú o to, ako je možné, že ak akždý hovorí svojim jazykom každý každému rozumie.  „To čo sa povie na pôde EP, v neposlednom rade spostredkúvajú aj širokej verejnosti“, hovorí  Záborská.  

Profesionálne kvality šéfky slovenskej kabínky ocenila aj generálna riaditeľka Olga Cousmidou, ktorá Dietze pred troma rokmi vedením slovenských tlmočníkov poverila.

Dnes to vníma ako veľmi správne rozhodnutie. Je podľa nej predovšetkým dôelžíté, aby „malé“ jazyky mali v kabínkach kvalitu, aby bolo riadne sprostedkovaný odkaz, tých čo nimi v pléne alebo inde hovoria. Medialu UK vníma ako ocenenie pe celé Generálne riaditeľstvo zodpovedná za preklady a tlmočenie Európskeho parlamentu, ktorý je najväčším zamestnávateľom tlmočníkov na svete.

Dietze sa poďakovala všetkým svojím spolupracovníkom, ktorí jej pomáhajú s hľadaním nových talentov, ktorí často pochádzajú  z radov absolventov Univerzity Komenského. Tí podľa nej dosahujú „veľmi dobré výsledky“.

„Ak sa chcete stať tlmočníkom musíte milovať jazyky…  Umožňujem ľudom navzájom si porozumieť, bez ohľadu na to, čo povedia, aj v prípade, keď si myslím, že nehovoria pravdu,“ citovala v svojej reči europoslankyňa Anna Záborská Gertrud Dietze.