Onkologickí pacienti žiadajú európsku stratégiu

Pozadie

V dňoch 7. a 8. apríla sa v budove Výboru regiónov v Bruseli konala pod záštitou Slovinského predsedníctva EÚ konferencia, ktorú zorganizovala Európske združenie pacientov s rakovinou (European Cancer Patients Coalition). Ide o zastrešujúcu organizáciu pre skupiny pacientov trpiacich na rakovinové ochorenia v Európe.

Stretnutie pod názvom „Spraviť z rakoviny prioritu EÚ na európskej, národnej aj regionálnej úrovni“ spojilo rozličné organizované skupiny onkologických pacientov, zákonodarcov, politikov a profesionálnu onkologickú komunitu. Medzi účastníkmi boli slovinská ministerka zdravotníctva Žofia Mezej Kukovič, zástupcovia skupiny „MEP against cancer“ (Poslanci proti rakovine).

Panelu venovanému výskumu rakoviny, v ktorom vystúpil okrem iných aj komisár pre výskum Janez Potočník, spolupredsedala slovenská europoslankyňa Irena Belohorská, členka skupiny „MEP against cancer“.

Otázky

Rakovina je súhrnným názvom pre komplex približne 200 ochorení a pre starnúcu európsku populáciu je veľkou záťažou. Najmä po roku 2015 sa predpokladá zvýšený výskyt onkologických ochorení v EÚ.

Bruselská konferencia sa venovala trom hlavným otázkam:

  • Akým spôsobom je možné uviesť do praxe komplexnú stratégiu kontroly rakoviny, ktorá bude riešiť prevenciu, skoré odhalenie choroby, skríning, diagnostiku, liečbu a starostlivosť o pacientov, vrátane starostlivosti smerujúcej k zmierneniu bolesti.
  • Ako zdieľať dostupné osvedčené postupy, ako povzbudiť výskum a nájsť kreatívne spôsoby na zlepšenie výsledkov kontroly rakoviny.
  • Ako zmobilizovať aktérov a spoločné sily, aby sme odtránili rozdiely v úspešnosti medzi členskými štátmi ale aj jednotlivými regiónmi Európskej únie. 

Údaj, ktorý sa často udáva – že je možné predísť až jednej tretine prípadov rakoviny – je len približný odhad. Mnohí však suhlasia s tým, že by mal slúžiť ako indikátor rozsahu potrebných krokov naprieč EÚ.

Súčasný počet vykonaných skríningových prehliadok predstavuje len polovičné naplnenie cieľa 125 miliónov prehliadok ročne, formulovaného v odporúčaní Rady. Dnes sa bojom proti rakovine v EÚ budú zaoberať aj europoslanci na plenárnej schôdzi v Bruseli.

 Pozície

„Rakovina neudiera v Európe rovnako. Najmä v prípade rakoviny krčka maternice. Posledné údaje ukazujú, že tento druh rakoviny je štyrikrát častejší v Bulharsku než vo Fínsku. Riziko úmrtia na na rakovinu krčka maternice je takmer päťkrát vyššie v Litve než v Taliansku“, povedala na konferencii nová komisárka pre oblasť zdravia Androulla Vasiliou.