Opäť šanca získať cenu za žurnalistiku od EP

Cena sa udeľuje tým novinárom z členských krajín EÚ, ktorí „sprostredkovali informácie o kľúčových záležitostiach na európskej úrovni a/alebo prispeli k lepšiemu pochopeniu fungovania inštitúcií Európskej únie a/alebo politík Únie.“

Prvé tri ceny budú udelené v štyroch kategóriách – tlač, rozhlas, TV a internet. Víťaz každej získa 5000 eur

Jednotlivci alebo novinárske tímy v maximálnom počte päť členov môžu do súťaže prihlásiť svoje články a reportáže. Prihlásené príspevky musia byť publikované alebo odvysielané v termíne od 1. mája 2009 do 31. marca 2010 v jednom z oficiálnych jazykov Európskej únie. Všetci účastníci musia mať občianstvo členskej krajiny EÚ alebo povolenie na pobyt v EÚ a zároveň musia byť registrovanými novinármi.

Príspevky možno posielať od 15. januára do 31. marca 2010 (vrátane). Cena bude víťazovi odovzdaná v októbri 2010.

Výber víťazov prebehne v dvoch fázach. Národných víťazov v každej z kategórií vyberie porota „užšieho výberu“ zložená zo zástupcov médií v každej z členských krajín EÚ. V druhej fáze hodnotí „výberová porota“ zložená z troch poslancov EP a šiestich zástupcov médií z Bruselu príspevky, ktoré sa dostali do užšieho výberu, a vyberie štyroch európskych víťazov. „Výberovej porote“ bude predsedať podpredseda EP zodpovedný za komunikáciu.

Prihláškové formuláre a pravidlá súťaže Ceny EP za žurnalistiku sú uverejnené na stránke: http://www.eppj.eu . Minuloročnými víťazmi Ceny EP za žurnalistiku sa stali novinári z Nemecka, Maďarska a Poľska.