Pápež presadzuje vieru v politike

 

Krátka správa

Pápež Benedikt XVI. vo svojom prejave k účastníkom výročného kongresu Európskej ľudovej strany (EĽS) v Ríme 30. marca vyzval politikov, aby praktizovali svoju vieru, a zdôraznil, že „zapájanie sa cirkví alebo cirkevných spoločenstiev do verejnej diskusie, […] neznamená intoleranciu či zasahovanie.“

„Tým, že bude ctiť svoje kresťanské korene, Európa bude schopná správne nasmerovať rozhodovanie svojich občanov a národov, posilní ich povedomie spolupatričnosti a príslušnosti k spoločnej civilizácii,“ vyhlásil pápež. Uviedol tiež, že „vyznávanie kresťanskej viery EÚ obohatí“. Vyzval politikov, aby odmietli spoločnosť, ktorá núti občanov hovoriť, že kresťania by si mali nechávať svoje presvedčenia o ochrane nenarodených životov pre seba.

Predseda Skupiny Európskej ľudovej strany – Európskych demokratov v Európskom parlamente (EĽS-ED) Hans-Gert Pöttering na súkromnej audiencii pápežovi povedal, že „kresťania a moslimovia by mali byť privilegovanými partnermi“ – čo je vnímané ako nepriame potvrdenie stanoviska EĽS, že vzťah medzi Ankarou a EÚ by nemal dospieť až k plnému členstvu Turecka v EÚ.

EĽS, ktorá spája 68 kresťanskodemokratických a konzervatívnych strán z 35 krajín, si na svojom 17. kongrese pripomína 30. výročie vzniku.