Parlament pred voľbami podporil koniec roamingu

Zdroj: TASR

Koniec roamingu od decembra 2015 je súčasťou väčšieho legislatívneho balíčka. Má vytvoriť jednotný trh v oblasti telekomunikácií.

Správu europoslankyne Pilar del Castillo Vera schválili europoslancami pomerom hlasov 534 (za): 25 (proti): 58 (zdržalo sa hlasovania). Hlasovalo sa v prvom čítaní, agendu ešte zdedí europarlament, ktorý vzíde z májových volieb.

Parlament žiada zrušenie maloobchodných roamingových poplatkov za hlasové, textové a dátové služby do 15. decembra 2015. Pokiaľ by však dochádzalo k zneužívaniu roamingových služieb, mohli by byť výnimočne zavedené obmedzené poplatky, uvádza sa v schválenom texte.

Spomalenie internetu len výnimočne

Pre poskytovateľov internetu nové pravidlá znamenajú, že nebudú môcť uprednostňovať niektoré služby na úkor iných.

Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) v roku 2012 kritizoval poskytovateľov, ktorí blokovali alebo spomaľovali služby ako je napríklad Skype.

Poskytovatelia budú môcť naďalej ponúkať špeciálne služby vyššej kvality, ako napríklad video na požiadanie (Video on demand, VOD) či dátovo náročné a pre podniky nevyhnutné aplikácie typu cloud (určené na ukladanie dát). To však iba vtedy, ak ich poskytovanie nenarúša dostupnosť alebo kvalitu služieb poskytovaných konkurenčnými spoločnosťami.

Parlament skrátil Európskou komisiou navrhovaný zoznam mimoriadnych prípadov, kedy budú môcť poskytovatelia pripojenia blokovať alebo spomaľovať internet.

Europoslanci ako dôvod uznávajú len vykonanie súdneho príkazu, zachovania integrity a bezpečnosti siete či zabránenia jej dočasnému preťaženiu.

Prístup k internetu by mal byť poskytovaný v súlade so zásadou sieťovej neutrality, podľa ktorej je celá internetová prevádzka založená na rovnosti bez diskriminácie, obmedzenia alebo rušenia, nezávisle od odosielateľa, príjemcu, typu, obsahu, zariadenia, služby alebo aplikácie.

Pozície

"Podarilo sa nám dosiahnuť ďalšie garancie zachovania otvorenosti internetu. Užívatelia budú môcť využívať a ponúkať aplikácie a služby, ktoré si vyberú, a internet ako kľúčový nástroj konkurencie, hospodárskeho rastu, zamestnanosti sociálneho rozvoja a inovácie, bude posilnený," vyhlásila spravodajkyňa balíčka Pilar del Castillo Vera (EĽS, Španielsko).

"Roamingové poplatky sú prežitkom a ich zrušenie by bolo dobrou správou pre spotrebiteľov. Dôležitá je aj sieťová neutralita. Dáta by mali byť spracúvané čo najrýchlejšie a operátori ani vlády by nemali mať možnosť obmedzovať rýchlosť ich prenosu," uviedla slovenská poslankyňa Monika Smolková (S&D, Smer-SD).

„Toto hlasovanie je prínosom pre občanov Európskej únie. Práve toto je podstata EÚ – rušenie prekážok s cieľom uľahčiť život a znížiť ceny,“ zhodnotila podpredsedníčka EK Neelie Kroesová.