Parlament: Turecko pokročilo, no musí ešte pridať

rehn

 

Pozadie

12. júna 2006 bola uzavretá prvá negociačná kapitola prístupových rokovaní Turecka s EÚ. Otvorenie rokovaní však bolo poznačené nevyriešeným problémom Cypru, ktorý Turecko odmieta uznať.

V návrhu správy Výboru EP pre zahraničné záležitosti, ktorý preložil holandský spravodajca Camiel Eurlings 20. júna 2006, sa uznáva, že Turecko dosiahlo pokrok v mnohých oblastiach. Záver správy však je, že Turecko musí pokračovať v reformách a najmä uznať Cyprus.

Rovnaká výzva zaznela aj v prejave eurokomisára pre rozširovanie Olliho Rehna.

Otázky

Čo sa týka demokracie a vlády zákona, Parlament „s poľutovaním konštatuje spomalenie reformného procesu“. Poznamenáva, že neuznanie Cypru by mohlo viesť k „zastaveniu“ negociačného procesu.

Správa ďalej zdôrazňuje, že rokovania „sú procesom s otvoreným koncom a automaticky nevedú k členstvu.“ Parlament tiež pripomína, že „významným faktorom ja aj schopnosť EÚ prijať Turecko.“

Európsky parlament v návrhu správy identifikuje nasledujúce aspekty prístupového pokroku Turecka:

Problémy:

 • Turecko musí ratifikovať a implementovať Protokol, rozširujúci Ankarskú dohodu na Cyprus a otvoriť svoje prístavy pre plavidlá Cypru
 • Ľudské práva a základné slobody: je potrené vyvinúť významné úsilie v oblasti slobody prejavu, práv žien, náboženskej slobody, práv odborov, kultúrnych práv a boja proti mučeniu
 • Protiteroristická politika: je potrebné dosiahnuť rovnováhu medzi bezpečnosťou a slobodou, najmä čo sa týka kurdskej otázky
 • Kurdská otázka: je potrebné prijať zásadnejšie opatrenia, a je potrebné uznať, že zatiaľ čo sa uznáva, že „teroristické aktivity Kurdskej strany pracujúcich (PKK) predstavujú vážnu hrozbu pre mier, stabilitu a demokraciu v Turecku“, je potrebné posilniť politický dialóg s Kurdmi
 • Korupcia: zostáva „vážnym problémom“
 • pokračujúca – „dokonca až znovuožívajúca“ – úloha armády v tureckej spoločnosti

Dosiahnutý pokrok:

 • zlepšenia v oblasti legislatívy boja proti korupcii
 • tri stanice povolili vysielanie v kurdskom jazyku
 • „určitý pokrok“ v oblasti práv žien
 • práca na novej ústave, ktorá by mohla byť pevným východiskom pre modernizáciu tureckého štátu

Aj komisár pre rozširovanie Olli Rehn identifikoval tieto problémy, no zároveň uznal, že:

 • celkove sa znížila miera porušovania ľudských práv
 • páchatelia „vrážd zo cti“ dostávajú vysoké tresty

Pozície

Európsky komisár pre rozširovanie Olli Rehn uviedol, že „Turecko musí dodržať slovo“ v prípade Cypru, ak sa chce vyhnúť „veľkým problémom na jaseň“. Vyzval obe strany rozdeleného cyperského ostrova, aby sa zapojili do mierových rokovaní pod záštitou OSN. Zároveň vyzval EÚ, aby „dala jasnejšie najavo svoje rozhodnutie ukončiť izoláciu tureckocyperskej komunity“ tým, že umožní priamy obchod medzi severnou časťou ostrova a EÚ.

Európski socialisti vyhlásili: „Očakávame jasné znaky proeurópskej politiky zo strany tureckej vlády.“

Turecké stanovisko k Cypru slovami hovorcu tureckej vlády je, že „Turecko splnilo svoju časť podmienok, teraz je na rade EÚ.“ Premiér Recep Tayyip Erdogan od EÚ žiada zrušenie obchodných obmedzení voči Severnému Cypru a pripomenul EÚ, že to boli tureckí Cyperčania, kto podporil mierový plán OSN.

Gréckocyperská vláda zatiaľ blokuje plánované zapojenie sa Turecka do policajných jednotiek EÚ Europol. Svoje stanovisko zmení iba v prípade, že Turecko uzná úrad Europolu na (gréckom) Cypre.

Holandský zástupca premiéra Laurens van Brinkhorst prirovnal Turecko k slonovi a Cyprus k myši a uviedol, že čo sa týka politickej a ekonomickej dôležitosti pre EÚ, Cyprus sa s Tureckom nemôže porovnávať.