Po reforme EP vznikne výbor pre zdravotníctvo

Tento krok privítajú najmä tí, ktorí tvrdili, že portfólio zdravotníctva sa v súčasnom Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie ochranu spotrebiteľa (ENVI) stráca medzi hojnou environmentálnou agendou.

V súčasnosti prebiehajú intenzívne diskusie, ktoré by mali viesť k premene niekoľkých výborov v snahe priniesť do práce poslancov Európskeho parlamentu väčšiu efektivitu. Zmeny by mali pridať váhu oblastiam ako zdravotníctvo, energetika a životné prostredie. Platiť by mali v novom volebnom období.

Podnetom pre reformu parlamentných výborov bola údajne nespokojnosť s výkonom Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO), najmä v jeho kapacite venovať sa ochrane spotrebiteľa.

Europoslanci a zdroje blízke parlamentu uviedli, že jednou z možností, o ktorej sa vážne uvažuje, je rozpustenie tohto výboru.

Ak by k tomu došlo, právne aspekty vnútorného trhu, ktorými sa dnes výbor IMCO zaoberá, by boli prenesené na Výbor pre právne veci (JURI). Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) by prebral zodpovednosť za veci, ktoré súvisia s hospodárstvom a priemyslom.

Takáto úprava by zase odobrala výboru ITRE otázky energetiky a spojila ho s otázkami životného prostredia, čo jeden zdroj opísal ako „lepšie spojenie" než existujúce kombinácie.

Reforma teda privedie pod jednu strachu otázky zdravia a ochrany spotrebiteľa, čo by kopírovalo pracovné zameranie DG SANCO (Generálne riaditeľstvo pre zdravotníctvo a ochranu spotrebiteľa).

Nový výbor sa bude musieť zaoberať tiež komplexnou otázkou farmaceutického balíčka, vrátane smernice o informovaní pacientov a falšovaní liekov. Na návrhu farmaceutického balíčka pritom pracovalo DG pre podnikanie a priemysel kvôli predpokladanému dopadu na farmaceutický sektor v Európe.

Pacientské asociácie a profesionáli z oblasti zdravotníctva lobovali za väčší vklad DG SANCO v otázkach ovplyvňujúcich bezpečnosť pacientov vrátane liekov.

Práca venovaná oblasti zdravotníctva bola vo výbore ENVI, ktorý dával častokrát prednosť otázkam životného prostredia, „podhodnotená“,  tvrdí zdroj blízky Parlamentu.

Slovenská europoslakyňa Irena Belohorská k reforme výborov pre EurActiv uviedla, že ak sa pripravujeme na to, že bude platiť, ak aj nie Lisabonská zmluva, tak zásady Lisabonskej zmluvy, treba aby tie výbory, ktoré sú napríklad v Národnej Rade boli aj v Európskom parlamente, teda aby boli "zrkadlové". Podľa Belohorskej by sa mala reforma schváliť čo najskôr, aby poslanci mali čas oboznámiť sa s novou situáciou a použiť ju pre kampaň.