Pokrikovanie v Európskom parlamente

Krátka správa

Európsky parlament zamestnáva tzv. ceremoniálnych uvádzačov, ktorých úlohou je dohliadať na poriadok v rokovacej miestnosti počas zasadnutí a slávnostných udalostí. Na prvý pohľad ich od poslancov odlišuje ich vonkajší zjav: oblečení sú v čiernych frakoch, bielych košeliach s motýlikom, bielych rukaviciach a na krku nosia postriebrenú reťaz.

Hoci to môže vyzerať na elegantnú a pokojnú prácu, počas nedávneho oficiálneho vyhlasovania Charty základných práv EÚ (12. decembra) boli viacerí z nich slovne aj fyzicky napadnutí niekoľkými euroskeptickými poslancami. Tí protestovali proti podpisu Charty. Predseda Parlamentu, Hans-Gert Pöttering, týchto parlamentných mužov v čiernom požiadal, aby nepokojných europoslancov zastavili v ich vykrikovaní a mávaní transparentmi. Počas tejto „akcie“ sa viacerí demonštrujúci zástupcovia ľudu uchýlili k nadávam a niektorí dokonca aj k fyzickým napadnutiam parlamentných strážcov.

Predsedovia politických skupín EP vyhlásili, že takéto správanie je neprípustné a žiadali od poriadok narúšajúcich poslancov ospravedlnenie. V opačnom prípade by voči nim mali byť podľa predsedov politických skupín využité dostupné sankcie. Súčasne sa plénum Parlamentu rozhodlo počas zasadnutia v Štrasburgu (13.12.) hlasným potleskom vyjadriť podporu všetkým uvádzačom.

Explicitné ospravedlnenie požadoval od predsedu euroskeptickej skupiny Nezávislosť/Demokracia (ID) Jens-Petra Bondeho aj predseda najpočetnejšej politickej frakcie EPP-ED /EĽS-ED, Joseph Daul.

„Som presvedčeným zástancom slobody protestovať a demonštrovať nesúhlas pre členov tohto zboru, no agresia a nevyprovokované násilné správanie voči zamestnancom Parlamentu zo strany členov skupiny ID bolo hanebné, nepotrebné, neospravedlniteľné a totálne neprijateľné“, vyhlásil Daul.

Samotná funkcia uvádzačov má pôvod vo Francúzsku – v období francúzskej revolúcie. Ich dobovou úlohou bolo udržiavať poriadok počas neraz vášnivých diskusií v novovytvorenom francúzskom Národnom zhromaždení. Aj fraky a reťaze uvádzačov Európskeho parlamentu sa spájajú s francúzskymi tradíciami. Medzi ich povinnosti patrí okrem iného aj doručovanie správ a dokumentov. Okrem toho sú poverení a schopní rozlišovať, ktorí poslanci majú právo vojsť do snemovne alebo sa zúčastniť uzavretého zasadnutia. Príležitostne im slúžia ako poslíčkovia pre komunikáciu.

Uvádzači sú pri tom pripravení aj na tie najkonfliktnejšie situácie. V prípade potreby by mali obkľúčiť ofenzívne ladených poslancov a snažiť sa ich presvedčiť, aby situáciu nezhoršovali. Logickou súčasťou ich profesionálneho výcviku je teda aj kurz sebaobrany ako aj kurz zameraný na zlepšenie ich schopnosti presviedčať.