Poslanci chcú vedieť, koľko Európy vlastní Čína

Zdroj: vladimix, www.creativecommons.org

Hospodárske vzťahy Európskej únie a Číny charakterizuje nevyváženosť. Kým Čína má napríklad plný prístup k verejnému obstarávaniu v Európe, európskej firmy na čínskom trhu čelia problémom. Čína tiež vlastní nezanedbateľný objem európskych dlhopisov zadĺžených krajín eurozóny ako je Grécko, Taliansko, Španielsko a Portugalsko. Presný objem dnes nikto nepozná. Čínske subjekty sú veľmi aktívne v privatizačných programoch, napríklad v Grécku. Investujú najmä do strategickej infraštruktúry.

Európsky parlament v nelegislatívnej správe spravodajkyne Marielle de Sarnez žiadajú vytvorenie monitorovacieho orgánu EÚ na štýl Výboru pre zahraničné investície v USA, ktorý by pomáhal koordinovať a posudzovať zahraničných strategických investícií. Parlament tiež žiada, aby Európska centrálna banka spolupracovala s členskými štátmi pri identifikácii držiteľov štátnych dlhopisov v eurozóne.

Parlament pripomína, že Čína, ktorá je členom Svetovej obchodnej organizácie (WTO), si vo vzťahu k EÚ vytvorila značné obchodné výhody vo forme cielených štátnych subvencií a vývozných úverov pre domáce spoločnosti, ktoré porušujú pravidlá WTO.

Poslanci kritizovali Čínu za to, že sťažuje európskym firmám prístup k vládnym zákazkám, čo je v protiklade ku garantovanému prístupu k verejnému obstarávaniu v EÚ. Poslanci preto vyzvali Komisiu, aby ešte v tomto roku, prišla s opatreniami, ktoré budú garantovať reciprocitu.

Veľkým problémom vo vzájomnom obchode je porušovanie práv duševného vlastníctva. „Pre záujmy EÚ je kľúčové, aby sa v Číne zlepšila vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva“ a to najmä preto, že „európske spoločnosti excelujú v prelomových technológiách, ktoré predstavuje našu konkurenčnú výhodu,“ uviedla podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za základné práva Viviane Redingová.  

„Súhlasím so správou, že sa musíme zamerať na ambicióznu a vyváženú obchodnú dohodu s Čínou. Dôležité sektory ostávajú pre zahraničných investorov stále zatvorené. Verím, že naším najsilnejším argumentom je náš režim otvorenosti investíciám“, povedala eurokomisárka.

Pokiaľ ide o požiadavku na posilnenie transparentnosti v priamych zahraničných investíciách v Európe, Redingová hovorí: “V princípe s tým súhlasím, ale musíme byť opatrní a nevytvárať ďalšie nové investičné bariéry v čase, kedy Európa potrebuje ostať atraktívnou, aby si udržala rast a pracovné miesta.“

Európa 2020 ako 12. čínska päťročnica

Slovenská europoslankyňa Anna Záborská (KDH, EĽS) v rozprave poznamenala, že keby Čína „rešpektovala hodnotu ľudského života a dbala o životné prostredie, neexistovala by nerovnováha v obchode medzi Čínou a EÚ.“ Okrem toho, ak by  „Čína bola dôveryhodným partnerom, mali by sme nádej, že rokovania a dohody túto nerovnováhu vyriešia.“ Podľa europoslankyne „už aj čínski komunisti pochopili, že investície bez ideológie sú v Afrike účinnejšie ako rozvojová pomoc podmienená prijatím ideológie darcu.“

„Toto je prvý oficiálny dokument, ktorý hovorí priamo, že stratégia Európa 2020 sa podobá dvanástej päťročnici čínskych komunistov. Srdečne vám všetkým gratulujem“, zakončila svoje vystúpenie Záborská.

Poslednou poznámkou reagovala na pasáž správy EP, ktorá hovorí, že “Čína by podľa svojej 12. päťročnice – ktorej niektoré ciele sú podobné s cieľmi EÚ 2020 – mala rozvíjať strategické sektory energetiky, stavebníctva a dopravy a bude mať veľké potreby v oblasti rozvoja služieb; keďže toto prinesie pre európske podniky nové príležitosti na investovanie a na posilnenie spolupráce;…“