Poslanci o poistení motorových vozidiel v EÚ

Povinné poistenie motorového vozidla pokrýva zodpovednosť za škodu kdekoľvek v EÚ. Ako medzinárodne uznávaný dôkaz o poistení slúži tzv. zelená karta, v EÚ sa jej dodržanie povinne nevyžaduje, môže však uľahčiť vybavovanie poistnej udalosti v zahraničí. Niektoré poisťovne vystavujú formulár Európskeho vyhlásenia o nehode, ktorý slúži na vyplnenie potrebných údajov na mieste.

“V súvislosti so zvýšením objemu cezhraničného cestovania automobilovou dopravou hlavne po rozšírení EÚ a po rozšírení Schengenu sa mnohí európski občania stávajú v zahraničí obeťami nehôd a v dôsledku nevedomosti sa častokrát dostávajú do vážnych  problémov”, hovorí slovenská europoslankyňa Zita Pleštinská (EPP-ED). 

Preto by mali byť motoristi už pri uzatváraní poistných zmlúv informovaní o fungovaní systému tzv. likvidačných zstupcov. „Ich pričinením dochádza k urýchleniu likvidácie poistných udalostí motorových vozidiel“, povedal k rozprave Milan Gaľa. “Trauma z nehody nesmie byť zväčšovaná právnou traumou”, hovorí Diana Wallis z frakcie liberálov v Európskom parlamente.  

Poistenci by mali byť pri uzatváraní zmluvy informovaní aj o možnosti poistenia právnej ochrany. Kedže drvivá väčšina všetkých poistných udalostí bola zlikvidovaná mimosúdnou cestou, sa poslanci rozhodli nepodporiť iniciatívu Komisie zaviesť povinné poistenie právnej ochrany v celej Európskej únii.

“Viedlo by to k zdraženiu povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel a zaťažilo by to súdy ďalšími spormi, ktoré je možné riešiť mimosúdne. Dobrovoľnosť poistenia právnej ochrany je potrebné zachovať a v nových členských štátoch je nutné zvýšiť informovanosť občanov o tomto poistnom produkte,” myslí si Milan Gaľa (EPP-ED). 

Európske pravidlá, ktoré vychádzajú zo smernice o určitých otázkach týkajúcich sa poistenia motorových vozidiel ukladajú pokuty za oneskorené finančné plnenie resp. poskytnutie odôvodnenej odpoveďe zo strany poisťovne. Poisťovňa má na plnenie alebo poskytnutie odpovede časový limit tri mesiace. Poslanci sa zhodli, že nie je potrebné na celoeurópskej úrovni harmonizovať sankcie za jej prekročenie. 

Nedávno bol medializovaný prípad slovenského občana, ktorému v Británii za prekročenie lehoty na preregistrovanie vozidla hrozilo zošrotovanie jeho auta. O tomto prípade informovala europoslankyňa Irena Belohorská, britská polícia pritom nerešpektovala, že vodič bol držiteľom platnej zelenej karty.