Poslanci oddialili obmedzenie emisií CO2

Pozadie

Podľa dostupných údajov až 19 % emisií oxidu uhličitého v EÚ pochádza z osobných a ľahkých nákladných vozidiel. Európska komisia predložila Stratégiu EÚ v oblasti znižovania emisií oxidu uličitého, kedže automobilový priemysel podľa názoru európskych zákonodarcov neprijal dostatočné záväzky na ich znižovanie.

Otázky

Poslanci prijali nelegislatívnu správu britského liberála Chrisa Daviesa. Podporili tak úsile Komisie zaviesť záväznú legislatívu pre zníženie emisií z osobných automobilov. Cieľom je, aby priemerné emisie osobných vozidiel, ktoré vstúpia na trh po stanovenom dátume nesmeli prekročiť hranicu 120g oxidu uličitého na jeden kilometer.

Dátum bol v pôvodnom návrhu stanovený na 1. január 2012, nakoniec však prešiel dátum 1. január 2015. Poslanci vraj nakoniec vzali do úvahy produkčné cykly a situáciu automobilového priemyslu. Podľa zelených trojročný odklad zredujkuje očakávaný pozitívny prínos na polovicu.

Od roku 2020 by podľa europoslancov nemal objem emisií prekračovať 95g CO2/km a najneskôr do roku 2016 by mali byť podľa ich názoru stanovené dlhodobé ciele, ktoré by viedli k tomu, aby sa emisie v roku 2025 pohybovali už len na úrovni okolo 70g CO2/km alebo menej.

Najväčšími odporcami takejto úpravy sú tradične Nemci. Návrh ukladá výrobcom aút povinnosť zlepšením technológie vozidiel zredukovať súčasnú úroveň emisií. Od ostatných aktérov, ako sú výrobcovia pneumatík, dodávatelia palív, mechanici či vodiči správa požaduje, aby prispievali k ďalšeimu redukovaniu emisií. Hlavná zodpovednosť však zostáva na výrobcoch vozidiel.

Poslanci ponechávajú možnosť špecializovaným výrobcom prekročiť stanovené limity, aby tak zabránili veľkým výkyvom na trhu. Odporučili tiež, aby sa informácie o spotrebe a emisiách automobilov uvádzali pre porovnanie v reklame, pričom by mali zaberať aspoň 20 % reklamného priestoru.  

Pozície

Spravodajca k tejto správe, poslanec Chris Davies (ALDE) v súvislosti s problematikou emisií uviedol, že ich zníženie sa musí stať prioritou pre výrobcov automobilov, no musí byť uvedené do praxe „za čo najnižších nákladov“, a dať automobilovému priemyslu „špecifické ciele a dostatočný čas na vykonanie zmien“. Tieto zmeny môžu síce viesť podľa poslanca Daviesa k nárastu cien automobilov, no znížené emisie zas budú podľa jeho slov znamenať „vylepšenie hospodárenia s palivami“.

Slovenská poslankyňa Zita Pleštinská (EPP-ED) označila odhlasovanú správu o budúcej stratégii CO2 pre automobily za bezpochyby „jednou z najkontroverznejších aktuálne prebiehajúcich diskusií na pôde Európskeho parlamentu“. V stávke je totiž podľa jej slov „nielen stav životného prostredia a tým zdravie občanov EÚ, ale tiež konkurencieschopnosť jedného z dôležitých priemyselných odvetví“.

V hlasovaní podporila pozmeňovací návrh, ktorý je kompromisom oboch aspektov – „ochrany životného prostredia a zároveň ponuky vhodných a reálnych podmienok pre európsky automobilový  priemysel“.

Automobilová reklama predstavuje podľa jej slov až 20 % celkových reklamných obratov vydavateľov printových médií a zavedením štatutárnych pravidiel pre reklamu, podľa pôvodnej správy, by sa podľa Zity Pleštinskej porušil fundamentálny princíp slobody vyjadrovania. „Preto som hlasovala za pozmeňovacie návrhy, ktoré sporné body zo správy vypúšťajú. Podporila som návrh EPP-ED zahrňujúci dobrovoľný kódex správania sa automobilových výrobcov ohľadom reklamy“.

Ďalšie kroky

19. decembra má Európska komisia zverejniť dopadové hodnotenie o tejto problematike. Následne by mala navrhnúť konkrétnu legislatívu v marci budúceho roka, po tom, čo sa Parlament a Rada zhodnú na všeobecnej stratégii.