Poslanci podporili európsky preukaz darcu orgánov

Pozadie

V Európe čakájú na transplantáciu desťtisíce ľudí. Poslanci Európskeho parlamentu presvedčivou väčšinou prijali nelegislatívnu správu obsahujúcu návrhy na vylepšenie transplantačnej praxe v Európe.

Otázky

Európsky preukaz darcu by bol doplnkom k súčasným vnútroštátnym preukazom podobného typu a jasne by označoval človeka, ktorý je uzrozumený a súhlasí s tým, že jeho orgány môžu po jeho smrti pomôcť chorým ľudom, ktorým zdravý orgán zachráni, resp. predĺži a skvalitní život. Kedže pri trasplantáciách zohráva dôležitú úlohu čas, od preukazov poslanci očakávajú, že podstane urýchlia nájdenie správneho darcu.

Európske krajiny zďaleka nie sú jednotné v prístupe k darcovstvu orgánov. Kým väčšina, napríklad Veľká Británia, žiada od darcov výslovný súhlas počas života, iné ako napríklad Slovensko, či Dánsko predpokladajú súhlas automaticky, ak človek za života výslovne a písomne neuviedol, že si darcom byť neželá.

Komisia si nechala vypracovať prieskum podpory pre preukaz darcu medzi európskou verejnosťou. Silnejšiu podporu majú preukazy podľa Eurobarometra v starých členských štátoch EÚ, najviac je to, až 95 %, vo Švédsku, potom vo Fínsku, Dánsku a Holandsku, naopak najmenšiu podporu majú preukazy v Českej republike, na Slovensku (60 %) či v Lotyšsku. Najviac dzžiteľov preukazu je v Holandsku, kde ho podľa prieskumu vlastní až 40 % ľudí.

Ďalším návrhom popri európskom preukaze je vytvorenie transplantačnej telefonickej linky s jednotným číslom, prevádzkovanej príslušnou národnou transplantačnou organizáciou.

Poslanci sa domnievajú, že práve zlepšením prístupu k legálnym transplantáciám sa minimalizuje nelegálny obchod s ľudskými orgánmi. Správa cyperského europoslanca Adamosa Adamou odmieta komercializáciu darcovstav orgánov a trvá na stanovisku, že darcovstvo musí zostať vecou altruizmu a dobrovoľnosti. 

Pozície

“Vieme, že obchod s orgánmi prekvitá hlavne v chudobnejších častiach sveta. V tejto súvislosti je pre mňa šokujúce, že v dnešnej EÚ, ktorá je založená na hodnotách, morálke a etike, dnes niekto žiada legalizáciu obchodu s orgánmi”, uviedla poslankyňa Irena Belohorská (NI).

Poukázala na to, že Európska komisia v zdravotnom programe na roky 2008-2013 uvádza ako jednu z priorít v rámci zdravotnej bezpečnosti aj hodnotenie výsledkov po transplantáciách, čo znamená, že je na túto oblasť možné čerpať prostriedky z grantov EÚ. Vyčítala však spomínanému zdravotnému programu nesúlad medzi počtom schválených a počtom ukončených projektov.

Poslankyňa Anna Záborská (EPP-ED) ostro kritizovala obchodovanie s ľudskými orgánmi a pripomenula, že najohrozenejšou skupinou sú deti. “Pred dvoma týždňami som vyzvala na Slovensku, a teraz vyzývam Európsky parlament a Európsku komisiu, k intenzívnej kampani na zvýšenie ostražitosti rodičov voči nebezpečenstvám, ktoré hrozia ich deťom”. Kampaň “Viete kde je teraz vaše dieťa?” by mala podľa jej slov prebudiť v rodičoch väčšiu zodpovednosť voči ich ratolestiam.

Podľa poslankyne Edit Bauer (EPP-ED) by vhodná legislatíva spolu s osvedčenými postupmi mohla napomôcť k záchrane životov tisícov pacientov. Varovala ale pred netransparentnými postupmi pri spravovaní čakacích listín a legislatívnymi dierami, a uvidla, že je potrebné rešpektovať dobré skúsenosti členských krajín v tejto oblasti.

Milan Gaľa (EPP-ED) pripomenul že, “je potrebné vyzývať ľudí k tomu, aby hovorili o darcovstve orgánov a oboznámili so svojimi úmyslami príbuzných, a tiež je potrebné zlepšiť osvetu zo strany zdravotníckych odborníkov“. Upozornil, že iba 12% Európanov má v súčasnosti takýto preukaz a to aj napriek tomu, že za jeho používanie sa vyslovilo až 81% občanov členských krajín Únie.