Povodne: Slovenskí europoslanci žiadajú EÚ o pomoc

TASR

Europoslanci zo slovenských opozičných strán Edit Bauer (SMK), Eduard Kukan (SDKÚ-DS), Alajos Mészáros (SMK), Miroslav Mikolášik (KDH), Peter Šťastný (SDKÚ-DS) a Anna Záborská (KDH) pracujú na príprave spoločného uznesenia Európskeho parlamentu o pomoci krajinám Vyšehradskej štvorky, Rakúsku a Nemecku, ktoré bude na programe plenárnej schôdze EP už budúci týždeň. 

"Záplavy v celom regióne spôsobili obrovské škody nielen na Slovensku, ale aj u našich susedov. Obyvatelia Slovenska, ale aj Poľska, Českej republiky a Maďarska dnes možno viac ako inokedy potrebujú pocítiť európsku solidaritu. Žiadame preto vládu Slovenskej republiky, aby urýchlene vypracovala žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci," uviedla vedúca slovenskej delegácie v EĽS Anna Záborská.

Povodne na Slovensku zasiahli takmer celé jeho územie, priamo postihnutých je viac ako 12 000 domácností. Premiér Robert Fico avizoval, že vláda plánuje požiadať o pomoc EÚ už 2. júna. 

Žiadosť o aktivizáciu Fondu solidarity sa posiela Európskej komisii do 10 týždňov od vzniku prvých škôd. V prípade, že slovenská žiadosť splní nevyhnutné podmienky poskytovania pomoci z prostriedkov fondu, Komisia navrhne Európskemu parlamentu a Rade EÚ, aby uvoľnili príslušnú sumu z fondu.

„Slovenskí poslanci z frakcie EĽS sú pripravení urobiť všetko pre to, aby takýto návrh v Európskom parlamente prešiel“, uvádza sa v ich spoločnom stanovisku. 

Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) vznikol ako nástroj pomoci regiónom postihnutým veľkou prírodnou katastrofou. Vytvorenie fondu bolo reakciou na rozsiahle povodne v Nemecku, Rakúsku, Českej republike a Francúzsku, ktoré tieto krajiny postihli v lete roku 2002.

Za "veľkú" katastrofu sa považuje taká, ktorá spôsobila škody v hodnote vyšej ako 3 miliardy eur, alebo viac ako 0,6 % hrubého domáceho príjmu. Vo výnimočných prípadch sa fond môže aktivizovať aj pri katastrofe, ktorá postihla menší región, ak sú jej dôsledky pre tento región vážne. V princípe je určený na odstraňovanie neopoistiteľných škôd.

V priebehu ôsmich rokov existencie sa prostriedky z fondu využili na pomoc pri 33 katastrofách, akými boli napr. povodne, lesné požiare, zemetrasenie, búrky či suchá.

Slovensku fond pomáhal po kalamite vo Vysokých Tatrách spôsobnenou veternou smršťou. Vtedy Slovensko dostalo 5,67 milióna eur.   

Doteraz získalo finančnú podporu vo výške viac ako 2,1 miliardy eur 20 rôznych európskych krajín.