Predsedovi EP Buzekovi už uplynul polčas

Zdroj: http://www.flickr.com/photos/9824220@N06/786762641/

Poľský predseda Parlamentu predniesol v stredu v pléne EP v Štraburgu reč pri príležitosti uplynutia polovice svojho mandátu. EurActiv sa preto požiadal Piotra Kaczyńského, analytika think-tanku Centre for European Policy Studies (CEPS) o zhodnotenie jeho doterajšieho pôsobenia.

Buzek sám v prejave vypichol fakt, že jeho mandát padol na obdobie vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti, za čo osobne loboval napríklad u českého prezidenta Václava Klausa.

„Lisabonská zmluva zmenila právomoci Parlamentu a jeho pozíciu zoči-voči iným inštitúciám. Pozícia predsedu Európskeho parlamentu sa tiež zmenila“, myslí si Kaczyński. Nie len, že vyššie právomoci EP posilnili Buzekov úrad, ale tiež jeho postavenie štátnika, dodáva. 

„Jerzy Buzek bol zvolený za predsedu Parlamentu vôbec najväčšou väčšinou hlasov. Bola to politická manifestácia,“ povedal Kaczyński. Poľský politik podľa neho disponuje oveľa väčším vplyvom než väčšina jeho predchodcov.

„Porovnajte si hviezdnu atmosféru v Parlamente s Pötteringom alebo Nicole Fontaine k ich prítomnosti v národnom kontexte, ktorý bol extrémne obmedzený. Buzekov vplyv doma nie je obmedzený, naopak je obrovský. Je to veľká zmena a veľké nóvum v post-lisabonskej situácii“, hovorí analytik.

Podľa jeho mediálnych výstupov je Buzek populárny nie len v domovskom Poľsku ale aj v krajinách východnej Európy, keďže pri viacerých príležitostiach bol hovorcom ich záujmov, či už pri klimatických rokovaniach, v oblasti energetickej bezpečnosti alebo férového zastúpenia v Európskej vonkajšej službe. Buzek tiež obhajoval tieto pozície na pôde skupiny Európskej ľudovej strany.

Na otázku, či si Buzek v súvislosti so svojou funkciou nemal udržiavať neutrálny profil, Kaczyński odpovedá záporne. „Je politik. Nie je Herman Van Rompuy. Toto je úplne iná funkcia. Je politikom v parlamente".

Aj vo svojom prejave Buzek opäť otvoril svoju obľúbenú tému – vytvorenie Európskeho energetického spoločenstva. To by malo byť obdobou Európskeho spoločenstva uhlia a ocele z 50. rokov 20. storočia. V tomto úsilí ho podporuje bývalý dlhoročný predseda Európskej komisie, Francúz Jaques Delors.

Kaczyński súhlasí s tým, že energetické spoločenstvo je Buzekov veľký politický projekt, nie je podľa neho vylúčené, že budeme v neskoršom štádiu svedkami konfrontácie medzi Buzekom a komisárom pre energetiku Güntherom Oettingerom, ktorý si zatiaľ túto myšlienku príliš neosvojil.

„Je len v polovici svojho funkčného obdobia, ale už toto je istý odkaz“, hovorí Kaczyński. „Vo všeobecnosti naplnil všetky štandardy, ktoré sa od neho očakávali a niektoré dokonca predčil. Má oveľa vyšší profil ako niektorí z jeho predchodcov“, tvrdí Kaczynski.

Jeho pôsobenie by mohlo byť podľa analytika impulzom pre prehodnotenie súčasného systému, podľa ktorého je dĺžka mandátu predsedu EP rozdelená na dve časti, ktoré si rozdelia dve najväčšie politické skupiny.

„Naozaj dúfam, že tento systém v určitom štádiu prestane existovať“, hovorí Kaczyński, pretože takýto postup v skutočnosti obchádza vôľu voličov, ktorí dajú najsilnejší mandát jednej politickej skupine, aby viedla a inej a by ustúpila.