Predvolebná sezóna v EÚ odštartovala

Dokument bol vytvorený pod vedením predsedu PES Poula Nyrup Rasmussena a je výsledkom dlhých konzultácií zahŕňajúcich socialistických lídrov EÚ ako aj radových aktivistov z celej Európy. To je podľa Rasmussena dôvod, prečo sú ich politiky „viac inkluzívne ako (európskych) konzervatívcov“ politiku podľa jeho slov tiež robia „oveľa inklúzívnejším spôsobom.“

Medzi spomenutia hodné časti manifesta PES patrí výzva na formulovanie „Európskej stratégie pre chytrý zelený rast na vytvorenie 10 miliónov nových pracovných miest do roku 2020“ a na  vytvorenie „novej európskej progresívnej reformnej agendy“ na modernizáciu európskeho modelu blahobytu  pre 21. storočie.

Je to oficiálne: Volebné obdobie začalo

Hoci PES nie je prvou stranou, ktorá odštartovala svoju kampaň do eurovolieb (Európski liberáli tak urobili ešte v novembri), stretnutie socialistov v Madride malo silný náboj začiatku boja medzi pravicou a ľavicou, ktorý bude pravdepodobne dominovať voľbám do EP v roku 2009.

Na sneme strany boli zopakované výhrady voči stredo-pravej skupine EPP-ED, ktorú mnohí socialisti obviňujú, že ich „neo-liberálne“ ekonomické stratégie stoja za súčasnou finančnou krízou.

V reakcii na tieto tvrdenia EPP-ED – ktorá  v súčasnom volebnom období disponuje najväčším počtom europoslancov v EP (nie väčšinou) – okamžite vydala stanovisko, v ktorom označila socialistický manifest za „sen bez plánu“.

Predseda skupiny EPP-ED, Francúz Jospeh Daul  vyhlásil, že idey obsiahnuté v manifeste nie sú „ani nové ani originálne“. „Tých málo dobrých nápadov, ktoré majú pochádzajú z pracovnej agendy, ku ktorej sa stredo-pravé sily v Európe hlásia už roky“.

„Otázky, ktoré PES otvára vo svojom manifeste predstavujú konsenzus medzi európskymi lídrami. Nie sú ľavicovým monopolom. V čase krízy, je nebezpečné predstierať patent na pravdu a to, že máte perfektné riešenia“, dodal Daul.

Neschopnosť eurosocialistov nominovať socialistického kandidáta na pozíciu šéfa Európskej komisie viedlo k rozšíreniu špekulácií, že PES bude ochotná akceptovať opätovnú nomináciu súčasného predsedu José Manuela Barrosa.

Podľa Poula Nyrup Rasmussena sa však Strana európskych socialistov bude venovať tejto otázke až na ďalšom stretnutí na vysokej úrovni vo februári 2009.

Finančná kríza top témou

Na Stretnutí v Madride nebolo jediného speakra, ktorý by nespomenul globálnu ekonomickú krízu. Neoficiálne viacerí delegáti PES pre EurActiv uviedli, že finančná kríza priniesla socialistom potrebný vietor do plachiet. Socialisti si veria, že majú reálnu šancu stať sa v novozvolenom Parlamente najsilnejšou skupinou.

Šéf skupiny v EP Martin Schulz pre EurActiv povedal, že dúfa, že voliči ocenia prínos socialistov k riešeniu krízy. Podľa jeho slov ako liberáli tak ja konzervatívci v EP teraz „hovoria ako socialisti“ a dodal, že ak voliči chcú skutočnú odpoveď na finančnú krízu, skutočnú sociálnu demokraciu a skutočnú sociálnu spravodlivosť, mali by voliť originál a nie kópiu“.

Socialisti tvrdia, že ich odpoveď prináša „lepšiu reguláciu všetkých finančných aktérov“, vrátane limitov na extenzívne zadlžovanie, zlé pôžičky a platy top manažérov a ich bonusy, nové pravidlá na prevenciu konfliktov záujmu a nové prísne pravidlá pre hedžové fondy a súkromný kapitál.

Zo slovenských politických subjektov už zverejnila programové východiská pre eurovoľby 2009 napríklad ĽS-HZDS.

Pozície

Ako povedal pre EurActiv.sk slovenský europoslanec Vladimír Maňka (PES) na volebnom programe strany európskych socialistov spolupracovalo viac, ako 10 tisíc ľudí z celej Európskej únie. “Už samotný názov “Ľudia na prvom mieste” hovorí o tom, že európski socialisti sa zaväzujú riešiť problémy, ktoré trápia nás všetkých, nielen úzkej skupiny ľudí. Ľudia budú pre nás vždy najdôležitejší”.  Ako pre EurActiv uviedol, snahám SMER-SD na domácej scéne by pomohlo, “keby aj v európskych inštitúciách mali sociálni demokrati väčšinu.”

Preto v podstatnej časti volebného programu bude podľa Maňku SMER-SD vychádzať zo spoločného volebného programu, z manifesta európskych socialistov. “Samozrejme, každá krajina má aj svoje špecifiká. Preto SMER-SD bude vo svojom programe do eurovolieb vychádzať prirodzene aj z domácej situácie”, dodáva.

Predseda Strany európskych socialistov Poul Nyrup Rasmussen pre EurActiv povedal, že napriek predvolebnému sebavedomiu strany sa „nestane najväčšou skupinou automaticky“. „Máme férovú šancu. Dvere sú otvorené, ale či sa cez ne dostaneme, to závisí na nás. Musíme ukázať ľuďom, za čím stojíme. Čo robíme s finančnými trhmi a čo robíme v ekonomike – predovšetkým podpora zamestnanosti – bude rozhodujúca pre získanie dôvery občanov. Bežní ľudia v Európe si začínajú uvedomovať, že s neo-liberálnymi modelmi súčasný systém nefunguje. Potrebujeme niečo nové, niečo iné, potrebujeme istotu a my ju vieme zabezpečiť“.

Španielsky premiér José Luis Rodríguez Zapatero vo svojom príhovore  vyhlásil, že sa socialistom „podarilo posilniť ideu spoločného sociálno-demokratického projektu“. Pri opakovaní mantier z manifestu PES tvrdil, že „sme silní v Európe ak sa zameriame na pracovné miesta, vzdelávanie, a sociálny štát“. Zašiel i trochu ďalej, keď povedal, že EÚ by mala v čase finančnej krízy „obnoviť svoj záväzok voči sociálnemu štátu“.