Profil: Eduard Kukan

Zdroj: eduardkukan.eu

Životopis

Narodil sa 26.12.1939 v Trnovci nad Váhom . Vysokoškolské štúdium absolvoval na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov a na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, ktoré úspešne ukončil v roku 1964. Je ženatý, má dve deti.

Vzdelanie                                 

 • Moskovský inštitút medzinárodných vzťahov
 • Právnická fakulta Karlovej Univerzity Praha (Praha, 1964)
 • Doctor honoris causa (Uppsala College, New Jersey, USA, 1993). Čestný profesor Petrohradskej štátnej univerzity (Ruská federácia, 2003).

Profesionálna kariéra

 • (Praha, 1964-1994) Pracovník ministerstva zahraničných vecí 
 • (1964-1968) V ústredí pracoval v teritoriálnom odbore krajín subsaharskej Afriky
 • (1968-1973) veľvyslanectvo v Lusake (atašé, neskôr 2. tajomník – chargé d´affair, a. i.)
 • (1973-1977) v sekretariáte ministra bol riaditeľom odboru krajín subsaharskej Afriky
 • (1977-1981) veľvyslanectvo vo Washingtone radca-vyslanec, zástupca veľvyslanca  
 • (1981-1985) riaditeľ odboru krajín Latinskej Ameriky
 • (1985-1988) veľvyslanec v Etiópii
 • (1990-1993) veľvyslanec ČSFR pri OSN
 • (1993-1994) veľvyslanec SR pri OSN

Politická činnosť

 • Člen Demokratickej únie (1995-1998)
 • predseda Demokratickej únie (1997-1998)
 • podpredseda SDKÚ-DS (od r. 2000)
 • Člen zastupiteľstva Bratislava Nové Mesto (od r. 2007)
 • predseda komisie pre kultúru a šport (od r. 2007)
 • Člen Zahraničného výboru NR SR (1994-1998)
 • člen Zahraničného výboru NR SR (od r. 2006)
 • Minister zahraničných vecí (marec-december 1994)
 • minister zahraničných vecí (1998-2006)
 • Osobitný predstaviteľ generálneho tajomníka OSN pre Balkán (1999-2001)

Jazykové znalosti

plynule po anglicky, rusky, španielsky a swahilsky

Záľuby

tenis, divadlo, literatúra

Zaradenie v Európskom parlamente (2009-2014)

 • Člen Výboru pre právne veci
 • Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom
 • Náhradník vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku
 • Náhradník v Delegácii pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky

Témy Eduarda Kukana v Európskom parlamente

 • Rozvoj krajín juhovýchodnej Európy a rozširovanie EÚ
 • Zahraničná a susedská politika EÚ
 • Ochrana ľudských práv
 • Slovensko v rámci európskych inštitúcií

Priority SDKÚ-DS pre voľby do Európskeho parlamentu 2009

 • Podpora silného a stabilného eura
 • Dodržiavanie Paktu stability
 • Udržiavanie existujúcich pracovných miest a tvorba nových
 • Podpora európskeho voľného trhu, potieranie ekonomického nacionalizmu
 • Odstránenie bariér slobodného pohybu osôb tovarov, služieb a kapitálu (vzájomné uznávanie živností, zrušenie prechodných období)
 • Podpora vedy a výskumu, podpora vzdelávania, mobility za vzdelaním
 • Zjednodušenie prístupu pre malé a stredné podniky
 • Odstránenie nadbytočnej administratívy
 • Politika rozumnej decentralizácie (ponechanie rozhodovania v oblasti dane, dodržiavanie princípu subsidiarity)
 • Efektívne čerpanie európskych peňazí na strane európskych inštitúcií aj v domácich podmienkach
 • Prijímanie dobrý ch právnych predpisov
 • Prehodnotenie a posilnenie nástrojov regionálne politiky, zvýšenie finančných zdrojov na politiku súdržnosti
 • Zapojenie Slovenska do projektu TEN
 • Ochrana spotrebiteľov sloboda poskytovať služby, liberalizácia telekomunikačných trhov, trhu s poštovými službami a energiami
 • Prehĺbenie diskusie o spoločnej energetickej politike, podpora projektu Nabucco, šetrenie a efektívne využívanie energií, podpora obnoviteľným zdrojom
 • Vyvážená zahraničná politika voči Rusku
 • Rozširovanie, ponúknuť šancu participovať na projekte ostatným európskym krajinám
 • Principiálna, vyvážená a hodnotová zahraničná politika EÚ

Profil poslanca na stráke VoteWatch (hlasovanie, niektoré aktivity, účasť na plenárnych zasadnutiach, štatistiky) (EN)

Oficiálna stránka Eduarda Kukana

Kontakty

Brusel

ASP 03F265

European Parliament
60, rue Wiertz
1047 Brussels
Belgium

tel:  +32 2 2845 216

fax: +32 2 2849 216

eduard.kukan@europarl.europa.eu

Štrasburg

(len počas plenárnych schôdzí)
LOW T09006

European Parliament
Allée du Printemps
67070 Strasbourg
France
tel:+33 3 881 75 216
fax: +33 3 88179 216

Asistenti

Juraj Ševella

tel:  +32 2 2847 216 (Brusel)

tel:+33 3 881 77 216 (Štrasburg)

juraj.sevella@europarl.europa.eu

Dr. Anton Péntek

+32 2 28 37 216 (Brusel)

anton.pentek@europarl.europa.eu