Rakovina – priorita strednej a východnej Európy

„Konferencia prichádza v čase, kedy sa Bulharsko nachádza v procese prehodnocovania politík v oblasti zdravia, ich rozpočtu a dlhodobej vízie“. S týmto odkazom otváral konferenciu v bulharskej Sofii predseda Národného zhromaždenia Bulharskej republiky Georgi Pirinski. „Neexistuje je lepšia príležitosť, ako upriamiť pozornosť tých, ktorí sú zodpovední za boj proti rakovine na jednu z nespochybniteľných priorít tejto krajiny“, odkázal. Podujatie bolo pripravené v súčinnosti s Asociáciou onkologických pacientov a priateľov v Bulharsku a Európskou asociáciou onkologických pacientov (ECPC).

Okrem zástupcovov bulharského ministerstva zdravotníctva, poslancov bulharského parlamentu a zástupcov pacientských organizácií, vystúpila v Sofii aj slovenská poslankyňa Európskeho parlamentu, Irena Belohorská.

Na stretnutí sa hovorilo aj o nedávno prijatom uznesení Európskeho parlamentu pod o „boji proti rakovine v rozšírenej Únii. Európske politiky v boji proti rakovine priblížila prítomným Irena Belohorská.

„Takmer žiadna rodina nezostane nepostihnutá touto chorobou“, povedala. „Ako popuplácia strane, záťaž rakoviny bude narastať do epidemických rozmerov, ako prepokladá Svetová zdravotnícka organizácia. Rakovina, zasiahne príliš veľa európskych občanov – členov rodiny, susedov a priateľov – ak nebudeme hneď konať a neinvestujeme do rozsiahlich programov prevencie“, varuje členka výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.

Belohorská poukázala na to, že Bulharsko ako nová členská krajina EÚ tiež zažíva mobilitu pacientov, ktorí hľadajú kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť za hranicami domovskej krajiny a odliv zdravotníckeho personálu, ako dôsledok rozdielov v zdravotníctve medzi starými a novými členskými štátmi.

Primpomenula program Európa proti rakovine, ktorý bežal v rokoch 1989 až 2002, teda pred vstupom 12 nových krajín do Únie. Ako informovala, Janez Potocnik, komisár pre výskum, odhadol úspech tohto programu v Únii na 90 tisíc zachránených ľudí (pred úmrtím na rakovinu). V príhovore Belohorská spomenula konkrétne výsledky, ktoré dosiahli niektoré členské štáty implementovaním preventívnych a skríningových programov, napríklad Veľká Británia znížila o 18 % výskyt rakoviny v dôsledku programov prvencie.

Bulharskému parlamentu Irena Belohorská navrhla, aby si založil vlastnú skupinu poslancov proti rakovine, podľa vzoru skupiny MAC (MEPs against cancer), ktorá pôsobí v Európskom parlamente.