Reprodukčné práva rozdelili Parlament

EÚ, ktorá chce byť svetovým šampiónom ľudských práv, má problémy s ich dodržiavaním. Poslanci Európskeho parlamentu sa zaoberali stavom ochrany základných práv v EÚ v rokoch 2004 až 2008 a dali odporúčania členským štátom.

Správa o dodržiavaní ľudských práv prešla v Európskom parlamente pomerom hlasov 401 za, 220 proti a 67 sa zdržalo. Kontroverznou sa stala časť správy, ktorá sa venuje rovnosti príležitostí a v ktorej sa spomína právo ženy na reprodukčné a sexuálne zdravie.

Správa vyzýva členské štáty k zvyšovaniu povedomia o právach žien na uplatňovanie svojich reprodukčných a sexuálnych práv. Vyzýva k uľahčeniu prístupu k antikoncepcii, aby sa zabránilo neželaným tehotenstvám a rizikovým interrupciám a aby sa v členských štátoch zaviedla sexuálna výchova. Správa tiež vyzdvihuje boj proti praktike mrzačenia ženských pohlavných orgánov.

"Zásadný nesúhlas" s touto správou tlmočil v pléne napríklad slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EPP-ED). Problém vidí práve v referenciách na sexuálne zdravie a reprodukčné práva, "ktoré podľa definície WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) obsahujú aj zmienku o práve na potrat". Tým podľa neho správa nerešpektuje zásadu subsidiarity, pretože takéto právo nemožno vnucovať členským štátom. "Aj ako lekár podporujem právo na život od počatia a preto nemôžem s touto správou súhlasiť, ako aj pre porušenie zásady komunitárneho práva subsidiarity," povedal.

Výhrady mali aj krajania talianskeho spravodajcu Catania, europoslanci Iles Braghetto a Carlo Casini (obaja EPP-ED). Podľa vlastného vyhlásenia hlasovali proti správe "ani nie tak pre jej obsah, ako pre to, čo v nej chýba". Podľa poslancov, záujem o "sexuálne a reprodukčné zdravie ženy" nemôže ospravedlniť úplné opomenutie práv ich detí. "Je známe, že tento jazyk sa využíva na zahrnutie práva na interrupcie, ktoré sa chápe ako sociálna služba", píše sa v ich stanovisku. 

OSN definuje reprodukčné práva ako "základné právo všetkých dvojíc a jednotlivcov rozhodovať slobodne a zodpovedne o počte a čase narodenia svojich detí a mať informácie a prostriedky, ako tak učiniť, aby dosiahli najvyšší štandard sexuálneho a reprodukčného zdravia".

Správa EP si všímala aj mnohé ďalšie aspekty porušovania ľudských práv v EÚ. Poslanci napríklad konštatujú, že boj proti terorizmu príliš často viedol k zníženej ochrane ľudských práv a základných slobôd, najmä pokiaľ ide o právo na súkromie, ochranu osobných údajov a nediskriminačné zaobchádzanie.

Parlament podporuje iniciatívu, aby členské štáty prijali bývalých väzňov z Guntánama a novému americkému prezidentovi tak pomohli s jeho zatvorením. Ľutujú ale, že členské štáty Únie nenasledovali odporúčania EP zo správy o aktivitách CIA v Európe, prostredníctvom ktorých sa mnohí väzni dostali na Guantanámo.

EP venuje pozornosť aj prejavom xenofóbie a rasovej neznášanlivosti voči menšinám Rómom a prisťahovalcom. Pokiaľ ide o Rómov, Parlament znepokojili aj „stúpajúce protirómske nálady“ v niektorých krajinách, rasové profilovanie v Taliansku spojené s odoberaním odtlačkov prstov.

Poslanci vyzývajú členské štáty EÚ, ktoré nemajú právne predpisy týkajúce sa partnerstva homosexuálnych párov, aby uznávali ustanovenia platné v iných členských krajinách a nediskriminovali tak na základe sexuálnej orientácie.

Europoslanci za ĽS-HZDS (Kozlík, Belohorská, Baco) informovali, že napriek tomu, že nepodporujú širšie práva pre homosexuálne páry, hlasovali za správu, pretože boli odmietnuté doplňujúce návrhy ich maďarských kolegov, ktoré považovali za najväčší problém správy. Tie hovorili o autonómii, vrátane územnej autonómie ako o vhodnej forme riešenia menšinových problémov v EÚ. (Pozri článok: Kozlík: SMK hrá nenápadne o autonómiu)

Ako na tlačovej konferencii 2. februára povedal europoslanec Sergej Kozlík, s ustanoveniami správy o právach homosexuálnych párov nemá problém, pretože správa má len odporúčací charakter.