Rok 2008 – “veľký rok Európy”

Krátka správa

Počas zasadnutia Európskeho parlamentu 13. novembra 2007 predstavila Európska komisia návrh svojho pracovného a legislatívneho plánu na rok 2008 za účasti všetkých 27 komisárov, ktorí diskutovali s poslancami Európskeho parlamentu.

Ťažiskom dokumentu je schopnosť EÚ pretaviť globalizáciu na príležitosti pre európskych občanov a tradičné hodnoty EÚ: prosperita, solidarita, sloboda a bezpečnosť. Rok 2008 bude slúžiť na konsolidáciu a napĺňanie existujúcich programov, ako aj na prehodnotenie v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej oblasti .

Revíziu by mali podstúpiť napríklad rozpočet EÚ, Európska menová únia, fungovanie jednotného trhu, či napĺňanie Lisabonskej stratégie. Za zmienku stojí aj snaha o posilnenie spoločnej energetickej politiky, ochrany životného prostredia a prispôsobovania sa klimatickým zmenám. Pozornosť sa tiež bude venovať opatreniam v oblasti imigračnej a azylovej politiky.

Predseda Európskej komisie, José Manuel Barroso, nazval rok 2008 “veľkým rokom Európy”, najmä v súvislosti s predpokladanou ratifikáciou Lisabonskej zmluvy. Viacerí rečníci v rozprave zdôraznili potrebu jasnej a cielenej komunikácie s občanmi, zapojenia občianskej spoločnosti a lepšej spolupráce medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom, čo by vo väčšej miere prispelo k napĺňaniu motta ,“silná Európa pre občanov”.

Poslanci uvítali úsilie o zjednodušenie a skvalitnenie európskej legislatívy, predloženému plánu však vyčítali, že neponúka dostatočne konkrétne riešenia pre prioritné oblasti a vyzvali Komisiu k vyšším ambíciám.

Vladimír Maňka, poslanec Strany európskych sociálnych demokratov a podpredseda SMER-SD vidí priority nasledovne: “Musíme venovať väčšiu pozornosť sociálnemu aspektu, to znamená nadväznosť na Lisabonskú stratégiu, rovnosť príležitostí a sociálne začleňovanie. Pre Slovensko bude dôležitá revízia menovej únie, respektíve jej rozširovanie o ďalších členov, vstup do Schengenskej zóny a podrobná analýza sociálnej situácie ako východisko pre ďalší rozvoj.”

O definitívnom znení pracovného a legislatívneho plánu by mali europoslanci hlasovať na decembrovom zasadnutí v Štrasburgu.