Rozširovanie je sľub, čo sa musí dodržať

foto: hraničná kontrola, zdroj: TASR/ AP

Na novembrovej plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu prijali europoslanci pozíciu k stratégii budúceho prijímania nových členov do EÚ.

Potvrdzuje rozširovanie ako najúspešnejšiu formu zahraničnej politiky EÚ. „Pre mňa osobne, ako aj pre skupinu sociálnych demokratov v Európskom parlamente, je dôležité, aby sme udržali súčasné tempo rozširovania. Rozširovaniu ešte nie je, napriek želaniam niektorých štátov, koniec. Tento sľub voči viacerým krajinám stále platí a Európa by ho mala dodržať“, hovorí spravodajkyňa EP Marilena Koppa z Grécka.

Slovenský europoslanec Eduard Kukan (EĽS, SDKÚ-DS) vníma názory, ktoré hovoria, že by sa EÚ mala začať skôr venovať prehlbovaniu spolupráce. To podľa neho ale neznamená, že by sa proces rozširovania mal zastaviť. 

Najbližšie sa členom EÚ stane Chorvátsko. Jeho prístupovú zmluvu musí ešte pred 1. júlom 2013, kedy sa stane 28. členským štátom ratifikovať  všetkých 27 terajších členov. Zatiaľ tak urobilo 14 vrátane Slovenska.

Kukan pripúšťa, že niektoré krajiny, napríklad Slovenskom môžu využívať situáciu ako páku na Chorvátov, aby vyriešili zostávajúce problémy vo svoj vlastný prospech, nikto ale v konečnom dôsledku už v tomto štádiu nebude budúcoročné rozšírenie blokovať.  

„Myslím si, že sme v tejto správe premeškali príležitosť posilniť politiku rozširovania konkrétnejšie a koherentnejšie. mali by sme mať v tomto smere jasnú a presnú víziu“. Europoslanec verí, že rozširovanie pomáha nie len budúcim členom ale celej EÚ.

Europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH) si myslí, že atraktivita EÚ vyplýva z jej osobitného socioekonomického modelu fungovania. „Efektívnejšia a prezieravejšia politika rozširovania by mohla byť hodnotným strategickým nástrojom hospodárskeho rozvoja EÚ a regiónu, som však presvedčený, že všetky snahy vrátane finančných prostriedkov musia byť primárne zamerané na konsolidáciu hospodárskej a finančnej stability vo vnútorných hraniciach EÚ“, konštatuje Mikolášik.

Katarína Neveďalová (S&D, SMER-SD) podporuje pokračovanie rozširovania aj v čase krízy, no vzhľadom na neustále sa meniace vnútorné prostredie EÚ je podľa nej treba zvážiť sociálne a ekonomické ukazovatele a v procese rozširovania dať priestor aj hlasu občianskej spoločnosti. „Preto súhlasím, aby Európska únia ako priestor slobodného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu zamerala väčšiu pozornosť na ochranu pracovných práv, prekonala nedôveru kandidujúcich krajín vyplývajúcu z historických udalostí a zaistila jednoznačné rešpektovanie práv etnických a náboženských menšín.“