Rumunské eurovoľby… už za okamih

Krátka správa

„Európske voľby budú ďalším výrazným krokom v transformácii Rumunska a [jeho] integrácii do EÚ“, povedal predseda Európskeho parlamentu, Hans-Gert Pöttering. Podľa neho ja to pre Rumunov „dôležitý a historický dátum.“

Nedeľné voľby do EP budú mať zrejme nízku účasť. Zhodujú sa na tom viacerí analytici, ktorí poukazujú predovšetkým na len okrajový záujem zo strany väčšiny médií. V nedeľu sa taktiež uskutoční referendum o zmene volebného systému.

Rumunsko má svoje zastúpenie v EP od roku 2005. Spočiatku v ňom pôsobili vybraní poslanci rumunského parlamentu ako pozorovatelia. 1. januára 2007, po vstupe krajiny do EÚ, vymenoval národný zákonodarný zbor 35 svojich členov za „dočasných“ poslancov v EP.

Voľby do EP vyplývajú zo Zmluvy o pristúpení k Európskym spoločenstvám. Obaja nováčikovia si musia zvoliť svojich zástupcov do konca roka 2007. Bulharsko si svojich 18 zástupcov zvolilo už v máji. Poslanci najnovších členských krajín budú aj napriek 5-ročnému mandátu pôsobiť v EP v skrátenom období. V júni 2009, kedy sa skončí 5-ročný mandát poslancov EÚ-25, budú totiž vypísané nové voľby.

V prípade Rumunska ide o uskutočnenie odložených volieb. Pôvodne boli vypísané na máj 2007, avšak kvôli politickému napätiu sa premiér rozhodol voľby odložiť (EurActiv 13/03/07). Krajina sa po vstupe do EÚ začala zmietať v značnom politickom napätí. Šlo o spor medzi premiérom a prezidentom. Zašlo to tak ďaleko, že prezident musel čeliť referendu o impeachmente, z ktorého nakoniec vzišiel ako víťaz (EurActiv 22/05/07).

V júni 2007 bola vydaná hodnotiaca správa Komisie, ktorá poukázala na nedostatočný pokrok v boji proti korupcii. Rovnako je potrebné reformovať tamojšie súdnictvo a veľa práce treba vykonať aj v oblasti boja proti organizovanému zločinu. Ďalšiu čiastkovú hodnotiacu správu vydá Komisia v januári 2008. V júli 2008 by mala vyjsť komplexná správa za obdobie jedného roka.

Diskutujte: Zúčastníte sa na budúcich voľbách do EP?