Rumunský prezident v Bruseli pred kľúčovou správou

Krátka správa

Všeobecne sa očakáva, že Komisia vstup oboch krajín odporučí, ponechá si ale nástroje na ich prípadné „potrestanie“, ak nesplnia podmienky. Môže ale navrhnúť vylúčiť Rumunsko z participácie na rozhodnutiach EÚ v niektorých politikách ako je spravodlivosť, vnútorné záležitosti, poľnohospodárstvo a verejné zdravie až do doby kým Rumunsko nezavŕši potrebné reformy v týchto oblastiach, prípadne ich potrestať finančnou pokutou.

Rumunský prezident navštívil pár dní pred týmto kľúčovým rozhodnutím Komisiu a Parlament. Rokoval s José Manuelom Barrosom, potom vystúpil na zasadnutí  Konferencie predsedov informoval predsedu Parlamentu a  lídrov politických skupín o aktuálnej situácií a posledných krokoch  rumunskej vlády v zostávajúcich špecifických kapitolách. Zdôraznil pripravenosť svojej krajiny splniť všetky záväzky. Informoval, že ratifikáciu prístupovej zmluvy končia aj posledné štyri krajiny EÚ-25 (Francúzsko, Nemecko, Dánsko a Belgicko), a tak neočakáva už žiadne prekážky vstupu.

Slovenská europoslankyňa Irena Belohorská (NA) sa zaujímala o postoj vlády k medzinárodnej adopcii. Viaceré štáty tlačili na vládu Rumunska aby zmiernila tvrdosť zákona ktorým zakazuje medzinárodnú adopciu. Odpoveď premiéra bola jednoznačná – Rumunsko ako členská  krajina zotrvá na stanovisku, že o svojich občanov sa musí samo postarať. Dodal tiež, že v krajine evidujú veľké množstvo žiadosti o adopcie a budú teda zjednodušovať a uprednostňovať vnútroštátnu adopciu.