Seminár pre onkologických pacientov v Bratislave

Pozadie

Nadácia na pomoc onkologickým pacientom v spolupráci s občianskym združením Europacolon Slovensko pripravila seminár pre onkologických pacientov v Bratislave. Prítomným pacientom prednášali poprední slovenskí onkológovia, profesori Ivan Koza a Stanislav Špánik, predsedníčka Európskej asociácie onkologických pacientov (European Cancer Patients Coalition – ECPC) Lynn Faulds Wood z Veľkej Británie, europoslankyňa Irena Belohorská a psychologička Mária Andrašiová.  

Otázky

Onkologický pacienti aj pacienti, ktorí toto ochorenie úspešne prekonali mali možnosť konzultovať svoje problémy so všetkými odborníkmi, vymienať si názory, skúsenosti, získavať informácie a kontakty medzi jednotlivými pacientskými organizáciami a klubmi.

Irena Belohorská hovorila o európskych politikách v oblasti boja proti rakovine. „Voľný pohyb osôb bez zabezpečneia zdravotníckych služieb neexistuje“, uviedla na margo s dlhoočakávanej právnej úpravy cezhraničnej zdravotníckej starostlivosti v Únii. Opäť pripomenula rozdiely v rámci EÚ  v miere prežitia pacientov, ktoré označila za „najfatálnejšie“. Odvolávala sa pri tom na štatistiku, z ktorej vyšlo Slovensko pri skúmaní 25 štátov EÚ v dvoch diagnózach – karcinóm kolorekta a karcinóm prsníka – ako najhoršie v mierach prežitia pacientov. Ako povedala, Slovinsko si zvolilo rakovinu za prioritu zdravotníckej agendy svojho Predsedníctva EÚ práve preto, že vyšlo v niektorých ukazovateľoch tiež veľmi zle.

Z diskusie s pacientmi vyvstala otázka kolonoskopického vyšetrenia, ktorým sa odhaľuje rakovina hrubého čreva. Aj zo skúseností pacientov vyplýva, že pocit z vyšetrenia závisí do veľkej miery od zručnosti toho, kto ju vykonáva. Fakt, že vyšetrenie zachraňuje životy, svorne zdôrazňovali všetci vystupujúci. „Darujte si to (vyšetrenie, pozn. red.) k sviatku“, odporučila Irena Belohorská.  

Pacienti a pacientské oraganizácie sa musia zmoblizovať, aby ich hlas, potreby a požiadavky rezonovali na relevantných miestach. „Žiadne o nás bez nás“ (…) „Musíme sa všetci stať jednou veľkou armádou“, bol odkaz prezidentky ECPC Lynn Wood, ktorej pred niekoľkými rokmi diagnostikovali nebezpečnú formu rakoviny hrubého čreva. Jedným z jej plánov je v mobilnom zdravotníckom zariadení presúvajúcom sa v kamióne nechať podstúpiť poslancov britského parlamentu kolonoskopické vyšetrenie. Podobná akcia sa podľa nej plánuje aj v Európskom parlamente.

O výsledkoch Národného prieskumu znalosti rakoviny hrubého čreva a konečníka informovala Jana Pifflová-Španková z Europacolon Slovensko. „Až 53% opýtaných nepozná rakovinu hrubého čreva a konečníka. Ako prvú na mysli ju opýtaní uviedli až po uvedení piatich iných onkologických diagnóz, hoci kolorektálny karcinóm je v našej krajine druhým najväčším zabijakom! A až 41% respondentov nevedelo, ktoré orgány zasahuje a dokonca až štvrtina respondentov si myslí, že rakovina hrubého čreva a konečníka sa nedá včas diagnostikovať“, uviedla Pifflová-Španková, prezidentka občianskeho združenia.

Pozície

Psychologička Mária Andrašiová varovala pred prílišným upínaním sa pacientov na obdobie po skončení liečby, kedy paradoxne dochádza k tomu, že v dôsledku veľkej psychickej a fyzickej záťaže, ktorú predstavuje chemoterapia či rádioterapia pacienti často trpia únavou či depresiami. Ani rodina by nemala očakávať, že po ukončení terapie sa pacient hneď vráti do normálneho života. „Doprajte si čas“, odporučila Andrašiová.

Pacienti by mali podľa nej naplno využívať čas počas liečby, kedy sa cítia dobre a snažiť sa nestavať si bariéry, ktoré priamo s chorobou nesúvisia. Z praxe hovorila o prípadoch, kedy pacientov ovládol po vyliečení nekontrolovateľný strach z návratu choroby.