Separatizmus nemôže viesť k vzniku štátu

Zdroj: eduardkukan.eu

„Myslím si, že sme v situácii, kedy môže opäť dôjsť k urýchleniu histórie“, hovorí Kukan (EĽS, SDKÚ-DS) na margo otázky o rastúcich separatistických hlasoch z viacerých miest v Európe. Súhlasí, že aktuálne je v EÚ viac priestoru pre populistov a separatistov.

Situácia s rozdelením Československa sa však podľa neho nedá porovnávať s inými regiónmi, kde je dnes separatizmus na vzostupe: „Československo nie je typický príklad, pretože ak sa pozrieme na históriu, nikdy neboli medzi jeho dvoma národmi problémy.“

Nemyslí si, že neuznanie Kosova Slovenskom súvisí hlavne s napätím vo vzťahoch s Maďarskom. Ak, tak len z malej časti. Pripomenul, že pred vyhlásením nezávislosti Kosova politickí predstavitelia slovenskej maďarskej menšiny uviedli, že budú pozorne sledovať ako sa situácia s Kosovom vyvinie, čo podľa neho nebolo šťastné vyhlásenie.

Najdôležitejším argumentom prečo neuznať Kosovo však podľa neho bolo, že bolo možné dosiahnuť riešenie, ktoré by bolo akceptovateľné pre obe strany. „Sme proti riešeniu, ktoré bolo nanútené jednému účastníkovi rokovaní.“ V čase vyhlásenia nezávislosti bolo už vyriešených 95 % otázok, zostávalo doriešiť asi 5 %, hovorí Kukan.

Pokiaľ ide o západný Balkán, ktorým sa ako šéf delegácie EP pre vzťahy s juhovýchodnou Európu zaoberá, bola reč o Bosne a Hercegovine. Konštatuje, že vďaka konštrukcii tohto štátu je ho veľmi ťažké spravovať. „Otázka, či je schopný prežitia alebo, či má pred sebou životaschopnú budúcnosť je namieste. Nie je veľa optimistických signálov, že to bude možné.“

„Všetci sa snažíme – Európsky parlament aj Európska komisia – im pomôcť, snažíme sa vylepšiť Stabilizačnú a asociačnú dohodu. Sú tam ale isté podmienky, ktoré nie sú schopní splniť.“

„Nemyslím si, že bez ďalekosiahlych reforiem môžeme očakávať rýchlejšie približovanie krajiny k EÚ. Dnes jasne zaostávajú za inými krajinami regiónu.“ Postupne podľa neho čoraz viac aktérov chápe, že sa musí s krajinou niečo zásadné urobiť.

Celý rozhovor v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.