Slovensko má zastúpenie v predsedníctve europarlamentu

Europoslanec za Smer-SD Vladimír Maňka, foto: TASR - Andrej Galica

Plénum Európskeho parlamentu včera volilo ďalších členov svojho vedenia. Okrem 14 podpredsedov EP vyberali v tajnej voľbe poslanci aj piatich kvestorov.

Jedným z kvestorov sa stal slovenský europoslanec Vladimír Maňka (SMER-SD, S&D).

Kto sú kvestori?

Kvestori sa starajú o administratívne a finančné veci, ktoré sa priamo týkajú europoslancov, napríklad sprístupnenie všeobecných zariadení a služieb poslancom. Môžu predkladať návrhy na zmeny, doplnenia alebo prepracovanie textov, ktoré má v pôsobnosti predsedníctvo EP.

“Kandidovať do funkcie kvestora mi ponúkli vo frakcii Socialistov a demokratov, hoci vo vnútri tejto frakcie som nebol jediný kandidát. Ponuku som prijal,” hovorí Maňka pre EurActiv.sk.

“Mojou motiváciou je ovplyvniť rozhodnutia vedenia Európskeho parlamentu pozitívnym smerom a priniesť vlastné riešenia v ekonomickej oblasti. Ak chceme odstrániť byrokraciu v iných oblastiach činností EÚ, Európsky parlament musí ísť príkladom.”

O jeho presnom portfóliu a zodpovednosti sa ešte bude rokovať.

Predsedníctvo ako kolektívny orgán (Bureau) sa skladá zo 14 podpredsedov a 5 kvestorov (majú len poradný hlas).

Je to po prvýkrát, čo sa slovenský europoslanec či europoslankyňa stal jeho členom.

Úlohy podpredsedov

14 podpredsedovia sú okrem vedenia plenárnych schôdzí EP zodpovední za jednotlivé oblasti vnútornej organizácie inštitúcie – napríklad rozpočet, manažment budov, personálne otázky a pod.

Spoločne – ako predsedníctvo (Bureau) – rozhodujú o návrhu rozpočtu EP, jednotlivých schôdzach, riešia otázky spojené s nezaradenými poslancami, schvaľujú mimoriadne pracovné výjazdy europoslancov alebo híringy (verejné, odborné vypočutia k rôznym témam, ktoré Parlament alebo jednotlivé frakcie usporadúvajú).

Predsedníctvio tiež vyberá generálneho tajomníka EP, vydáva usmernenia k pravidlám regulujúcim európske politické strany a ich financovanie. Dvaja poverení podpredsedovia majú na starosti vzťahy s národnými parlamentami. Jeden je zodpovedný za štrukturovaný dialóg s občianskou spoločnosťou.

Slovenské zastúpenie vo vedení EP

O práci EP však rozhodujú tzv. politické orgány Parlamentu.

Najvplyvnejšou je Konferencia predsedov politických skupín, ktorá organizuje obsahovú prácu Európskeho parlamentu a pripravuje program plenárnych schôdzí.

Schádza sa aj Konferencia predsedov výborov a Konferencia predsedov delegácií.

Slovensko malo zastúpenie v Konferencii predsedov politických skupín len raz. Bolo to v prvom volebnom období 2004-2009, kedy jej členom bola vtedajšia europoslankyňa za ĽS-HZDS Irena Belohorská. V orgáne reprezentovala europoslancov, ktorí neboli členmi žiadnej politickej frakcie – tzv. Nezaradených, čo zároveň znamenalo, že nemala hlasovacie právo.

S predsedníctvami jednotlivých výborov je to tiež slabšie. Predsednícku pozíciu zastávala len Anna Záborská (KDH, EPP) vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť počas volebného obdobia 2004-2009.

V súčasnosti má vedúcu funkciu len Eduard Kukan (EPP) ako šéf Delegácie pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko.

Noví podpredsedovia

Kompletný zoznam 14 nových podpredsedov EP:

Pavel Telička (Česká republika, ALDE), Mairead McGuinnessová (Írsko, EPP), Boguslaw Liberadzki (Poľsko, S&D), David-Maria Sassoli (Taliansko, S&D), Rainer Wieland (Nemecko, EPP), Sylvie Guillaumeová (Francúzsko, S&D), Ryszard Czarnecki (Poľsko, ECR), Ramón Luis Valcárcel (Španielsko, EPP), Evelyne Genhardtová (Nemecko, S&D) a Ildikó Gállová-Pelczová (Maďarsko).

Zvyšní štyria podpredsedovia vzišli až z druhého kola voľby. Sú nimi Ioan Mircea Pasçu (Rumunsko, S&D), Dimitrios Papadimulis (Grécko, GUE/NGL), Ulrike Lunaceková (Rakúsko, Zelení /EFA) a Alexander Graf Lambsdorff (Nemecko, ALDE).

Dalšími kvestormi sú Elisabeth Morin-Chartier (Francúzsko, EPP) Andrew Kovatchev (Bulharsko, EPP), Catherine Bearder (Veľká Británia, ALDE) a Karol Karski (Poľsko, ECR).

Čítajte aj: Ľudovci majú nového šéfa europarlamentu. Pri voľbe obišli socialistov